:
Lokalna samouprava
Obavijesti
Obavještavaju se redoviti studenti da će se nastava iz kolegija Lokalna samouprava od ponedjeljka, 9. ožujka  do kraja semestra održavati u Gundulićevoj 10, dvorana IV/I. kat od 17:30 do 20:00 sati.