OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
Studij: Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
Šifra: 136924
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
doc. dr. sc. Mihovil Škarica
Izvođači: dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2021.
  • 14. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Lokalna samouprava Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
7.0 136924
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 11.30-13h - konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/kkz-thpk-yhj?authuser=0&hs=122&ijlm=1599119171544) uz obveznu prethodnu najavu putem e-maila. 

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić (Predavanja)

Utorkom od 14.30h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/xdr-ntga-gub?hs=122&authuser=0. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Ivan Koprić; Javna uprava - nastavni materijali; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Društveno veleučilište u Zagrebu (2006), str. 193-224, 299-319
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 247-318
Ivan Koprić; Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: V. Đulabić (ur.) Lokalna samouprava i lokalni izbori; Institut za javnu upravu (2013), str. 3-64
Ustav Republike Hrvatske (čl. 4., 133-138); Narodne Novine
Europska povelja o lokalnoj samoupravi; Narodne Novine
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Narodne Novine
Zakon o Gradu Zagrebu; Narodne Novine
Opis predmeta
Temeljna pojmovna pitanja - koncepcije o ulozi lokalnih jedinica (3h)
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave - zahtjevi teritorijalne podjele (3h)
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave - dileme teritorijalne podjele (3h)
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u Hrvatskoj (3h)
Regionalizam i regionalna samouprava (3h)
Urbanizacija i metropolitanizacija: gradovi kao specifične jedinice lokalne samouprave (3h)
Djelokrug lokalne samouprave: kategorije i pravne tehnike određivanja (3h)
Djelokrug lokalne samouprave u Hrvatskoj (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: oblici neposrednog odlučivanja i sudjelovanja građana (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: izborni sustavi i predstavnička tijela (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: tipovi izvršnog sloja (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: lokalna upravna tijela (3h)
Proces decentralizacije: općenito i u Republici Hrvatskoj (3h)
Centralno-lokalni odnosi: nadzor nad lokalnom samoupravom i zaštita prava na lokalnu samoupravu (3h)
Završno predavanje: rekapitulacija i repetitorij (3h)
Ispitni rokovi
31. 08. 2021.
14. 09. 2021.