LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA:
Lokalna samouprava i decentralizacija
Lokalna samouprava i decentralizacija
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 166964
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Lokalna samouprava i decentralizacija Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
3.0 166964
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: I. Koprić i drugi; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu.; Pravni fakultet (2014)
OBVEZNA: Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: V. Đulabić (ur.) Lokalna samouprava i lokalni izbori.; Institut za javnu upravu (2013), str. 3-56
OBVEZNA: I. Koprić; Zašto i kakva reforma lokalne i regionalne samouprave, Perspektive br. 4., god. 5/2015; Isti tekst u: HKJU-CCPA 15(4/2015): 993-998.; (2015), str. 40-45
OBVEZNA: I. Koprić; Teritorijalna organizacija Hrvatske: prema novom uređenju. U: Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske (zbornik skupa, ur. J. Barbić); HAZU (2015), str. 21-44
OBVEZNA: Ustav (čl. 4 te odredbe o mjesnoj, lokalnoj i područnoj/regionalnoj samoupravi);
OBVEZNA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
OBVEZNA: Zakon o lokalnim izborima;
OBVEZNA: Zakon o Gradu Zagrebu;
PREPORUČENA: Gargan, John J. (ed.); Handbook of Local Government Administration; Marcel Dekker Inc. (1997)
PREPORUČENA: Caulfield, Janice, Helge O. Larsen (eds.); Local Government at the Millenium; Opladen: Leske Budrich (2002)
PREPORUČENA: Baldersheim, Harald, Michal Illner, Hellmut Wollmann (eds.); Local Democracy in Post-Communist Europe; Opladen: Leske Budrich (2003)
PREPORUČENA: Norton, Alan; International Handbook of Local and Regional Government; A Comparative Analysis of Advanced Democracies.; Edward Elgar (1994)
PREPORUČENA: Gidlund, Jan-Erik, Magnus Jerneck (eds.); Local and Regional Governance in Europe: Evidence from Nordic Regions; Edward Elgar (2000)
PREPORUČENA: Horvath, Tamas M. (ed.); Decentralization: Experiments and Reforms; Budapest: LGI (2000)
PREPORUČENA: Kandeva, Emilia (ed.); Stabilization of Local Governments; Budapest: LGI (2001)
PREPORUČENA: Peteri, Gabor (ed.); Mastering Decentralization and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe; Budapest: LGI (2002)
PREPORUČENA: Marcou, Gerard (ed.); Regionalization for Development and Accession to the European Union; Budapest: LGI (2002)
PREPORUČENA: Swianiewicz, Pawel (ed); Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe; Budapest: LGI (2002)
PREPORUČENA: Pratchett, Lawrence, David Wilson (eds.); Local Democracy and Local Government. Houndmills and London: MacMillan Press. Pratchett, Lawrence (ed.) (2000) Renewing Local Democracy?; London, Portland: Frank Cass
PREPORUČENA: Zimmerman, Joseph F.; State-Local Relations. Westport and London: Praeger. Gal, Kinga (ed.) (2002) Minority Governance in Europe; Budapest: LGI (1995)
PREPORUČENA: Peteri, Gabor, Tamas M. Horvath (eds.); Navigation to the Market. Regulation and Competition in Local Utilities in Central and Eastern Europe; Budapest: LGI (2003)
PREPORUČENA: Pavić, Željko; Od antičkog do globalnog grada; Pravni fakultet u Zagrebu (2001)
PREPORUČENA: Ivanišević, Stjepan; Izvršni sloj u lokalnoj upravi; Pravni fakultet u Zagrebu (1987)
PREPORUČENA: Ramljak, Milan; Centralna i lokalna uprava u razvoju; Pravni fakultet u Zagrebu (1982)
PREPORUČENA: Petak, Zdravko, Mirjana Kasapović, Dražen Lalić; Lokalna politika u Hrvatskoj; Fakultet političkih znanosti (2004)
PREPORUČENA: Pusić, Eugen; Upravljanje u suvremenoj državi; Društveno veleučilište (2002), str. 66-97
Opis predmeta
Upoznati studente s:
1. različitim koncepcijama o ulozi lokalnih jedinica i modelima lokalne samouprave.
2. osnovnim zahtjevima, uvjetima i dilemama teritorijalne organizacije lokalne samouprave
3. različitim modalitetima određivanja lokalnih poslova te njihovim utjecajem na autonomiju jedinica lokalne i regionalne samouprave
4. oblicima neposrednog odlučivanja građana na lokalnoj razini te institucijama sudjelovanja građana u lokalnim poslovima
5. utjecajem suvremenih društvenih procesa (urbanizacije, globalizacije, regionalizacije) na ulogu i položaj lokalne samouprave te na decentralizacijske procese
6. politikom, provedbom i fazama decentralizacijskog procesa, kao i pretpostavkama uspješne decentralizacije te mogućim rizicima
7. ključnim akterima harmonizacije lokalne samouprave u Europi, kao i najvažnijim reformskim mjerama za lokalnu samoupravu u Hrvatskoj

Sadržaj kolegija
Pojmovna i koncepcijska pitanja: koncepcije o ulozi lokalnih jedinica. Teritorijalna osnova lokalne samouprave: zahtjevi i dileme teritorijalne podjele. Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u Hrvatskoj
Lokalni poslovi: različiti modaliteti i njihov utjecaj na autonomiju jedinica lokalne i regionalne samouprave. Lokalni poslovi u Hrvatskoj.
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: oblici neposrednog odlučivanja i sudjelovanja građana, izborni sustavi i predstavnička tijela, tipovi izvršnog sloja, lokalna upravna tijela
Odnosi središnje države i lokalne samouprave: načela, nadzor nad lokalnom samoupravom i zaštita prava na lokalnu samoupravu.
Decentralizacija i društveni procesi (globalizacija, europeizacija, urbanizacija). Komparativni uvid u proces decentralizacije; decentralizacija i suvremene reforme javne uprave. Politika i provedba decentralizacije. Proces decentralizacije u Hrvatskoj: ocjena stanja i perspektive
Ispitni rokovi
Obavijesti