:
Organizacija porezne službe
Obavijesti
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.   Pisani ispit Pisani dio ispita održat će se putem Merlin sustava, sukladno prethodno objavljenom rasporedu (u pravilu, u 10 sati). Studentima se preporučuje da ranije pristupe sustavu kako bi mogli započeti s rješavanjem testa na vrijeme. Pisani dio ispita sastoji se od tri problemska zadatka pri čemu je naglasak stavljen na provjeru znanja, razumijevanja i povezivanja, a ne reprodukciju gradiva. U tom smislu, pitanja će sadržavati kratak opis problemske situacije i pitanje na temelju kojeg se provjerava povezivanje te situacije sa gradivom iz ispitne literature (udžbenika i propisa) (v. primjer niže). Vrijeme predviđeno za pisanje testa je 30 minuta. Odgovori se ocjenjuju na skali od 0 do 4 boda. Negativnih bodova nema. Ukupan broj bodova koji se može postići na testu je 12. Za pozitivan test potrebno je ostvariti 6 bodova.  Obavijest o vremenu i načinu objave rezultata pisanog dijela ispita bit će postavljena na dan održavanja ispita. Primjer problemskog zadatka s odgovorom za 4 boda Objasnite koja je razlika između Porezne uprave i Državne geodetske uprave, s organizacijskog aspekta. Odgovor: Unatoč visokom stupnju samostalnosti Porezne uprave, riječ je o upravnoj organizaciji u sastavu Ministarstva financija, dok je Državna geodetska uprava samostalno tijelo državne uprave osnovano posebnim zakonom. Porezna uprava, kao upravna organizacija u sastavu ministarstva, osnovana je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.   U smeni ispit Studenti koji polože pisani dio ispita, pristupaju usmenom dijelu ispita putem poveznice na Google Meet sastanak koju će im ispitivač poslati po objavi rezultata pisanog dijela ispita.