:
Organizacija uprave i socijalnih službi
Obavijesti
Ovdje  možete vidjeti raspored nastave iz predmeta Organizacija uprave i socijalnih službi u ljetnom semestru akad. god. 2019/2020.
Upućuju se studenti da obrate pažnju na djelomično izmijenjenu literaturu za polaganje ispita. Od ispitnog roka u siječnju/veljači 2020. ispit se polaže po literaturi navedenoj u rubrici Opće informacije o predmetu.