:
Organizacija uprave i socijalnih službi
Obavijesti
Ovdje   možete preuzeti infopaket i raspored nastave iz predmeta Organizacija uprave i socijalnih službi u ljetnom semestru akad. god. 2020/2021.