OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Regulacijski menadžment
Regulacijski menadžment
Studij: Državna uprava - 4. semestar
Lokalna samouprava - 4. semestar
Šifra: 128008
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Jasmina Džinić
doc. dr. sc. Teo Giljević
Slavica Banić , pred.
Izvođači: dr. sc. Petra Đurman - Predavanja
Boris Zelenika , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 01. 2021.
  • 09. 02. 2021.
  • 20. 04. 2021.
  • 01. 06. 2021.
  • 15. 06. 2021.
  • 29. 06. 2021.
  • 31. 08. 2021.
  • 14. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Regulacijski menadžment Državna uprava - 4. semestar
Lokalna samouprava - 4. semestar
5.0 128008
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/auk-yvde-tnr?authuser=0) uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević

Četvrtak od 11:30-13:00h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: meet.google.com/fxd-udpq-hhv

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Slavica Banić , pred.
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Petra Đurman (Predavanja)

Utorkom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 27
Boris Zelenika , pred. (Predavanja)
Literatura
Musa, A., Džinić, J., Giljević, T., Koprić, I., Lalić Novak, Đurman, P., G., Lopižić, I., Banić, S., Zelenika, B.; Regulacijski menadžment; u pripremi (2021)
Poslovnik Vlade Republike Hrvatske, NN 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16 (čl. 28-49);
Uredba o provedbi procjene učinaka propisa; (2017)
Džinić J.; Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona; Hrvatska i komparativna javna uprava 11(3) (2011), str. 652-656; 660-676
Koprić I., Musa A., Đulabić V., ur.; Agencije u Hrvatskoj; (2013), str. 1-25, 103-151
Musa, A., Džinić, J.; Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj; Institut za javnu upravu, Zagreb (2012), str. 6-50
Vidačak, I.; Nedržavni akteri u procesima oblikovanja javnih politika u Hrvatskoj; 8. zagrebački ekonomski forum http://www.fes.hr/E-books/pdf/ZEF_8_web.pdf
Vidačak, I., Đurman, P.; Savjetovanje s javnošću u donošenju propisa: kvaliteta javnog odlučivanja i sudjelovanje građana.; U: I. Koprić, A. Musa, T. Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora, Institut za javnu upravu (2017), str. 73-92
Opis predmeta
Predmet Regulacijski menadžment bavi se pitanjem upravljanja procesom izrade propisa te kvalitetom propisa.
Nastava se odvija kroz 7 termina po četiri ili pet sati (srijedom poslijepodne) u travnju i svibnju. Nastava za izvanredne studente odvija se u dva termina od pet sati poslijepodne u ožujku/travnju.
Sadržaj: Uvod: značenje i razvoj procesa "bolje regulacije" i pametne regulacije. Regulatorna reforma kao izraz potrebe za boljom regulacijom. Metode bolje regulacije. Poboljšanje kvalitete izrade propisa u Europskoj uniji. Komparativni prikaz stanja u europskim zemljama. Procjena učinka propisa - značenje, razvoj, primjena. Savjetovanje - minimalni standardi za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Administrativni troškovi i administrativna opterećenja. Izbor instrumenata reguliranja. Standardni model troška kao metoda procjene administrativnih opterećenja; značenje i primjena. Pojednostavljenje zakonodavstva kao jedan od prioriteta procesa regulatorne reforme. Transpozicija i implementacija europskog zakonodavstva: problemi i mjere. Međuinstitucionalni sporazum o kvaliteti izrade propisa EU-a. Procjena učinka propisa u Hrvatskoj. Stanje zakonodavstva i procesi bolje regulacije u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
26. 01. 2021.
09. 02. 2021.
20. 04. 2021.
01. 06. 2021.
15. 06. 2021.
29. 06. 2021.
31. 08. 2021.
14. 09. 2021.