:
Teorija organizacije
Uvjeti za izlazak na slušački kolokvij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Uvjeti za izlazak na slušački kolokvij Za  studente  koji  redovito  pohađaju  nastavu,  3.12. u 17,30 sati (G10, dv. IV) održat će se slušački kolokvij. Pravo pristupa kolokviju imaju studenti  koji  redovito pohađaju predavanja (uspjeh na kolokviju uzet će se u obzir samo redovitim studentima koji su izostali s najviše dva predavanja do kraja semestra te izvanrednim studentima koji su bili na oba predavanja za izvanredne studente). Mogućnost polaganja kolokvija imaju studenti koji ispit polažu po prvi, drugi ili treći put. Prilikom svakog predavanja  provjeravat će se prisutnost studenata. U slučaju da se na listi upisanih  nalazi  student  koji  nije  na  predavanju,  isključit  će  se  iz  mogućnosti  polaganja slušačkog kolokvija. Studenti  imaju  pravo  pristupiti  kolokviju  samo  jednom,  odnosno  ponavljanje  kolokvija  nije predviđeno.  Uspjeh na kolokviju se uzima prilikom ocjenjivanja uspjeha na ispitu i računa kao 20% ocjene na ispitu. Polaganjem kolokvija studenti se oslobađaju dijelova ispitne literature koji su obuhvaćeni kolokvijem. Format slušačkog kolokvija Slušački kolokvij je test znanja s otvorenim odgovorima poluesejskog tipa. Sastoji se od 5 grupa pitanja s 2 potpitanja, a odgovor na svako potpitanje boduje se sa 2, 1 ili 0 bodova. Za pozitivan  test  potrebno  je  sakupiti  najmanje  8  bodova  (8/20)  i  imati  najmanje  6  točnih odgovora (6/10), što znači da je student na najmanje 6 pitanja dobio 1 ili 2 boda. Literatura za slušački kolokvij Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 7-34. Perko-Šeparović, I; Teorije organizacije; Školska knjiga (1975), str. 9-36, 98-152. Pusić, E.; Organizacija kao teorijski problem. Rad HAZU br. 480. (poglavlje u knjizi Upravljanje u suvremenoj državi; Zagreb: Suvremena javna uprava (2002), str. 1-15.
Obavještavaju se studenti koji su na stručnom studiju javne uprave položili predmet modula Osnove teorije organizacije da su prilikom polaganja ispita Teorija organizacije oslobođeni sljedećeg dijela gradiva: Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 35-60, 87-92, 108-118, 144-150, 230-247, 256-290. Studenti koji su na stručnom studiju javne uprave položili predmet Teorija organizacije po starom programu, obvezu polaganja ispita rješavaju prema dogovoru sa nastavnikom.