OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravljanje gradovima i urbanim razvojem
Upravljanje gradovima i urbanim razvojem
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111479
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Ispitni rokovi:
  • 23. 01. 2023.
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 12. 06. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravljanje gradovima i urbanim razvojem Javna uprava - 1. semestar
3.0 111479
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14.30h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/xdr-ntga-gub?hs=122&authuser=0. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Pavić, Željko; Od antičkog do globalnog grada; Pravni fakultet u Zagrebu; Društveno veleučilište u Zagrebu (2001), str. 4-32
Pavić, Željko; Grad i gradski rub; Hrvatska javna uprava (2000), str. 603-638
Ivanišević, Stjepan; Europska iskustva u decentralizaciji upravljanja velikim gradovima; Hrvatska javna uprava (2008), str. 407-420
Koprić, Ivan; Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima; Hrvatska javna uprava (2009), str. 69-78
Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak; Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studijsli centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 266-268; 272-276
Rogić Lugarić, Tereza; Financiranje velikih gradova; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 9-36, 99-105
Maleković Sanja, Ivana Keser, Jakša Puljiz; Nove mogućnosti za razvoj gradova u Hrvatskoj; Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi - Institut za javnu upravu (2015), str. 101-129
Vijeće Europe; Status glavnih gradova; Hrvatska javna uprava (2008), str. 587-630
Koprić, Ivan; Institucionalno osnaživanje glavnog i velikih gradova u Hrvatskoj u funkciji jačanja njihovog kapaciteta za regionalnu suradnju; Mjesto i uloga gradova SEE (Jugoistočne Europe) - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko-jonske evropske makroregije (2016), str. 39-57
Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, NN, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17); , str. čl. 18-23
Zakon o Gradu Zagrebu, NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14;
materijali s predavanja;
Opis predmeta
Pojam i tipologija gradova. Definiranje grada u normativnoj i upravno-političkoj praksi (statistika, Ujedinjeni narodi, hrvatski zakoni). Pojava i razvoj gradskih naselja (protourbanizacija, lokalizacija, komunalizacija, metropolizacija). Proces urbanizacije (pojam, tipovi). Veliki gradovi i urbane aglomeracije (urbani prostori, urbane regije, kontinuirano urbanizirana područja) Problemi upravljanja gradovima (politički, ekonomski, komunalni, estetski, ekološki). Različite uloge grada (politička zajednica građana, konfederacija komunalnih službi, održivi razvoj grada, integrirani urbani razvoj).
Sudjelovanje građana u upravljanju gradom (podjela gradskog područja na uže jedinice - samoupravne, administrativne). Poseban položaj glavnih gradova i širih metropolitanskih regija. Funkcionalizacija teritorija u gradovima (posebne jedinice, specijalni distrikti, ad hoc tijela). Grad i njegova okolina (metode povezivanja, nadzora, anektiranja gradskog ruba).
Ispitni rokovi
23. 01. 2023.
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
12. 06. 2023.
26. 06. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.