UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOJ UPRAVI:
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
Studij: Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
Šifra: 166969
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
Osnovni podaci
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
3.0 166969
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya  

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
Literatura
OBVEZNA: Marčetić, Gordana; Javni službenici i tranzicija; Društveno veleučilište u zagrebu i Konrad Adenauer Stiftung (2005), str. 119-169
OBVEZNA: Marčetić, Gordana; Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi; Društveno veleučilište u Zagrebu (2007), str. Naučiti: 69-264; Pročitati: 43-67. i 289- 311
OBVEZNA: Zakon o državnim službenicima NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - pročitati;
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Zakon o općem upravnom postupku i novo službeničko zakonodavstvo u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. U: Ivan Koprić (ur.) Novi zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene; Institut za javnu upravu i Narodne novine, str. 103-123
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana, Manojlović Romea; Ethics in the Croatian Civil Service and comparative overview on Codes of Ethics in ex Yugoslav countries. U: Gordana Matas - Biljana Kostadinov (ur.) Social and Cultural Implications of Multiculturalism; Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (2011), str. 65-88
PREPORUČENA: (3) Marčetić, Gordana, Goranka Lalić Novak, Jasmina Đinić; Public Administration Education in Croatia and European countries: Different Approaches to Similar Issue. Hrvatska i komparativna javna uprava, 13(1)2013; (2013), str. 123-160
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Etički kodeksi za državne službenike - pravna kategorija ili moralna obaveza? Zagreb: 3. Forum za javnu upravu, Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2013), str. 29-45
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Etički kodeksi i etika javnih službenika, Hrvatska i komparativna javna uprava, Hrvatska i komparativna javna uprava, 13(2)2013; , str. 499-539
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana, Anamarija Musa; Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 50(3)2013; (2013), str. 725-756
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; O prijedlozima statusa državnih službenika. U: Davorka Foretić (ur.) Aktualnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj službi; Novi informator (2014), str. 141-151
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Status zaposlenih u javnoj upravi - službenici ili radnici? U: Anamarija Musa (ur.). Zagreb: 6. Forum za javnu upravu,; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2014), str. 9-27
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Plaća prema radnom učinku: teorijski koncepti i njihova primjena u praksi, Zbornik radova HR Conference Suvremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima; Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu i Centar za ekonomska istraživanja (CEIB) (2015), str. 182-188
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Komparativni službenički sustavi, Hrvatska i komparativna javna uprava, 15(1)2015; (2015), str. 33-68
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana, Tijana Vukojičić-Tomić; European standards for public service codes of ethics and their application in Croatian local government. U: Didier Lhomme, Anamarija Musa i Stephane de La Rosa (eds.) Good local governance: Application of European standards for local public services in France and Croatia.; Groupe Larcier s.a., Edition Collection Recontres europeennes, (2016), str. 371-392
Opis predmeta
- Objasniti značenje, ulogu i sadržaj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP);
- Upoznati studente s temeljnim modelima ULJP-a i njihovom povezanošću s temeljnim konceptima javne uprave;
- Objasniti ulogu javnih službenika u društvu i specifičnost službeničkog prava kojim se uređuju njihovi statusni (radni) odnosi;
- Opisati temeljne značajke i ukazati na probleme hrvatskog službeničkog sustava;
- Prikazati proces modernizacije i europeizacije službeničkog zakonodavstva Hrvatske i komparativnih zakonodavstava;
- Objasniti razliku između tradicionalnih i suvremenih metoda ULJP-a.

Sadržaj kolegija
- Pojam javnog službenika i službeničkog prava;
- Pojam i značenje ljudskih potencijala i ULJP-a.
- Temeljni koncepti javne uprave i modeli ULJP-a (politički, administrativni, menadžerski i integralni model);
- Značenje, koncepcija i osnovna obilježja ULJP-a u javnoj upravi.
- Strategijski i integralni fokus ULJP-a;
- Individualne komponente ULJP-a;
- Odabir i zapošljavanje ljudskih potencijala u javnoj upravi, merit system;
- Spoils system, korupcija i etička infrastruktura
- Nagrađivanje i napredovanje službenika;
- Obrazovanje i usavršavanje javnih službenika i novi trendovi u razvoju ljudskih potencijala;
- Hrvatsko službeničko zakonodavstvo i komparativni službenički sustavi.
- Preporuke za unaprjeđenje ULJP-a u hrvatskoj državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.
Ispitni rokovi
Obavijesti