OBAVIJESTI:
Obavijesti
Raspored nastave ljetni semestar...
Ovdje  možete pronaći raspored nastave u ljetnom semestru akademskoj godini 2019.-2020.   Predavanja su obavezna za sve studente. Predavanja za redovne studente održavat će se u dva turnusa tijekom  čitavog semestra (1. turnus: A-K, 2. turnus: L-Ž). Studenti su dužni pohađati nastavu u svom turnusu. Predavanja za izvanredne studente održavaju se u jednom turnusu.   Pohađanje nastave se evidentira, a nastavnici će potpisom na kraju semestra potvrditi uredno pohađanje nastave samo onim studentima koji su pohađali najmanje 75% predavanja. Potpise su ovlašteni dati samo nastavnici koji drže nastavu u tekućoj akademskoj godini.   Za sva pitanja javite se ISKLJUČIVO doc. dr.sc. Jasmini Džinić na adresu jdzinic@pravo.hr ili doc. dr. sc. Teu Giljeviću na adresu teo.giljevic@pravo.hr