OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravna znanost - Seminar
Upravna znanost - seminar
Studij: Pravo - 6. semestar
Šifra: 36600
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Jasmina Džinić
doc. dr. sc. Teo Giljević
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman
doc. dr. sc. Mihovil Škarica
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: dr. sc. Iva Lopižić - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravna znanost - seminar Pravo - 6. semestar
4.0 36600
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Lopižić (Seminar)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
Literatura
Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14; čl. 4, 5, 81-117, 133-138;
Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16);
Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16);
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17): čl. 1-9, glave III-VII i IX-X;
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08);
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15): čl. 1-18;
Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (NN 154/11);
Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 154/11);
Povelja Europske unije o temeljnim pravima: čl. 8., 10.-12., 18., 20.-21., 23., 26., 36., 39.-44.;
Europski kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi;
Opis predmeta
Temeljna pojmovna pitanja javne uprave. Razvoj proučavanja uprave. Javna uprava u društvu. Uprava i politički sustav. Upravna organizacija. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Metode upravljanja i javnog menadžmenta. Državna uprava u Hrvatskoj. Lokalna samouprava i decentralizacija u Hrvatskoj. Javne službe u Hrvatskoj. Upravne reforme i modernizacija hrvatske javne uprave. Europeizacija nacionalnih uprava.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.