OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Višestupanjska uprava i regionalni razvoj
Višestupanjska uprava i regionalni razvoj
Studij: Upravno-ekonomski - 5. semestar
Šifra: 123674
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
doc. dr. sc. Mihovil Škarica
Izvođači: dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Višestupanjska uprava i regionalni razvoj Upravno-ekonomski - 5. semestar
5.0 123674
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 11.30-13h - konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/kkz-thpk-yhj?authuser=0&hs=122&ijlm=1599119171544) uz obveznu prethodnu najavu putem e-maila. 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Đulabić Vedran; Regionalizam i regionalna politika; Društveno veleučilište u Zagrebu (2007), str. Poglavlja: Višestupanjsko upravljanje - str. 27-50; Regionalna politika Europske unije - str. 99-121; Strukturni fondovi Europske unije - organizacija i djelovanje - str. 123-144; Upravljanje regionalnim razvojem - apsorpcijski kapacitet - str. 145-152
Đulabić Vedran; Moderna regionalna politika u Hrvatskoj: stanje i šanse; rad na znanstvenom skupu "Država i uprava" Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2008)
Đulabić Vedran; Novine u regionalnom razvoju i regionalnoj politici; rad predstavljen na savjetovanju Insituta za javnu upravu (2010)
Đulabić Vedran; U susret fondovima EU: Hoćemo li iskoristiti ono što nam stoji na raspolaganju?; Izlaganje pripremljeno za godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu "Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u EU" (2011)
Đulabić Vedran; Kohezijska politika Europske unije kao instrument razvoja Hrvatske; Političke analize, broj 17/travanj 2014 (2014), str. 17.-22
Đulabić Vedran; Položaj županija u statističkoj i političkoj regionalizaciji Hrvatske; Institut za javnu upravu (2013), str. 183.-200
Zakon o regionalnom razvoju, NN 153/09;
Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija, NN 38/10;
Uredba o indeksu razvijenosti, NN 63/10, 158/13;
Zakon o područjima posebne državne skrbi, NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14;
Zakon o brdsko-planinskim područjima, NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13;
Zakon o otocima, NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06;
Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara, NN/OG 44/01, 90/05, 80/08, 38/09, 148/13;
Opis predmeta
Uvodno predavanje: Pojam višestupanjskog upravljanja (2h)
Pojam i vrste regija (2h)
Regionalizam i regionalna samouprava: temeljni europski dokumenti na području regionalizma i regionalnog razvoja (2h)
Pregled regionalnog uređenja u komparativnim sustavima (2h)
Regionalna politika Europske Unije: pojam i razvoj (2h)
Načela regionalne politike Europske Unije (2h)
Ciljevi i faze regionalne politike Europske Unije. NUTS klasifikacija (2h)
Strukturni i kohezijski fondovi EU: pojam i razvoj (2h)
Normativni i institucionalni okvir za upravljanje regionalnom politikom (2h)
Iskustva tranzicijskih zemalja u upravljanju regionalnom politikom I. - pregled regionalnog uređenja (2h)
Iskustva tranzicijskih zemalja u upravljanju regionalnom politikom II. - pregled institucionalnog okvira (2h)
Regionalna politika u RH: područja posebne državne skrbi, brdsko-planinska područja, otoci i Grad Vukovar (2h)
Novi pristup regionalnoj politici u RH: Zakon o regionalnom razvoju i Strategija regionalnog razvoja (2h)
Novi model razvrstavanja potpomognutih područja (2h)
Završno predavanje: implikacije novog modela na regionalnu razinu vlasti u RH. Repetitorij. (2h)
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.