VIŠESTUPANJSKA UPRAVA I REGIONALNA UPRAVA:
Višestupanjska uprava i regionalna uprava
Više-stupanjska uprava i regionalna uprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166995
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Više-stupanjska uprava i regionalna uprava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166995
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: Đulabić, V.; Regionalizam i regionalna politika. (Poglavlja: Višestupanjsko upravljanje - str. 27-50; Regionalna politika Europske unije - str. 99-121; Strukturni fondovi Europske unije - organizacija i djelovanje - str. 123-144); Društveno veleučilište. (2007), str. 27-50; 99-121; 123-144
OBVEZNA: Koprić, I.; Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike. U 1 Forum za javnu upravu; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2012), str. 7-28
OBVEZNA: Đulabić, V.; Trendovi u razvoju regionalne samouprave u Europi i pouke za Hrvatsku. U Koprić, I. (ur.) Europeizacija hrvatske javne uprave; Zagreb, HR: Pravni fakultet (2013), str. 391-417
OBVEZNA: Đulabić, V.; Kohezijska politika Europske unije kao instrument razvoja Hrvatske, Političke analize, broj 17/travanj 2014.; (2014), str. 17-22
OBVEZNA: Đulabić, V.; Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava iz fondova Europske Unije.; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2012), str. 7-28
OBVEZNA: Musa, A.; Lokalna samouprava u kontekstu europskih integracija: trendovi i izazovi. U Grupa autora, Decentralizacija.; Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2011), str. 107-134
PREPORUČENA: Enderlein, H., Walti, S. Zurn, M.; Handbook on Multi-level Governance.; Cheltenham UK: Edvard Elgar. (2010)
PREPORUČENA: Panara, C.; Multi-Level Governance as a Constitutional Principle in the Legal System of the Euroepan Union, HKJU-CCPA, 16(4); (2016), str. 705-741
PREPORUČENA: Scharpf, Fritz, W.; Notes Towards Theory of Multi-Level Governance, Max Planck Institute fuer Gesellschaftsforschung, Discussion Paper 00/5, November.; (2000)
PREPORUČENA: Policy and Politics; Intergovernmental Relations and Multi-Level Governance. Special Issue of Policy Politics 29(2).; (2001)
PREPORUČENA: Committee of the Regions; Strengthening regional and local democracy in the European Union, volume I i II. Studies E-1; (2004)
PREPORUČENA: Davey, Kenneth (ed.); Investing in regional development, Policies and practices in EU candidate countries.; Open society institute, Budapest. (2003)
PREPORUČENA: Pamfil, Claudia; Evolving intergovernmental relations for effective development in the context of regionalization.; LGI Fellowship Series, Budapest. (2003)
PREPORUČENA: European Commission; A new partnership for cohesion. Third report on economic and social cohesion.; Office for official publications of the European Union (2004)
PREPORUČENA: Gal, Zoltan; Role of the Regions in the Enlarging European Union.; Center for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs. (2001)
PREPORUČENA: Levy, Roger; Implementing European Union Public Policy.; Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (2000)
PREPORUČENA: Ingham, Hilary., Ingham, Mike (ed.); EU Expansion to the East: Prospects and Problems.; Edward Elgar Publishing, Cheltenham (2002)
PREPORUČENA: Marcou, Gerard; Regionalization for Development and Accession to the European Union: A Comparative Perspective; Budapest: OSI/LGI (2002)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
­ Razumjeti koncept više-stupanjskog upravljanja (multi-level goveranance) koji pomaže shvaćanju suvremenih upravnih procesa (društvena uklopljenost javne uprave).
­ Upoznati se s temeljnim pojmovima potrebnih za razumijevanje koncepta više-stupanjskog upravljanja i regionalne politike kao što su: regionalna politika, regionalni razvoj, regionalizam, regionalna samouprava, strukturni fondovi EU, apsorpcijski kapacitet te s ulogom regija u procesu odlučivanja na europskoj razini
­ Upoznati studente sa strukturom i djelovanjem temeljnih strukturnih instrumenata Europske unije.
­ Usvojiti znanja o kohezijskoj politici EU i promjenama koje uzrokuje u upravnim sustavima zemalja članica, posebno u tranzicijskim zemljama.
­ Usvojiti znanja o regionalnoj politici RH: upoznati pravni i institucionalni okvir politike regionalnog razvoja u Hrvatskoj i mehanizam upravljanja politikom regionalnog razvoja i fondova EU.

Sadržaj kolegija
Više-stupanjsko upravljanje (multi-level governance): razvoj, tipovi, obilježja, dokumenti. Društvene tendencije koje stimuliraju nastanak više-stupanjskih odnosa: globalizacija, europeizacija, regionalizacija, decentralizacija, urbanizacija, post-socijalistička tranzicija. Regionalna (kohezijska) politika EU. Fondovi EU. Apsorpcijski kapacitet. Strateški i pravni okvir politike regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Državna i javna uprava i kohezijska politika. Lokalna i regionalna samouprava i kohezijska politika. Trendovi razvoja lokalne i regionalne samouprave u kontekstu više-stupanjskog upravljanja.
Ispitni rokovi
Obavijesti