prof. dr. sc. Ana Štambuk
prof. dr. sc.
Ana Štambuk

Rođena sam 10. srpnja 1967. godine u Bisku. Srednju školu završila sam u Obrazovnom centru za jezike u Zagrebu.

1988. godine završila sam četverogodišnji studij religiozne pedagogije i katehetskog pastorala na Katehetskom Institutu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

1990. godine upisala sam studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirala sam 1994. godine. Tijekom studija sudjelovala sam na dva projekta: 1991/2 – «Akcijski pristup pomoći obitelji u razvoju zajednice» gdje sam radila s djecom osnovnoškolskog uzrasta koja imaju poteškoće u učenju; 1992/3 – «Psihološka pomoć prognanicima» - rad s djecom prognanicima koja imaju problema u učenju i ponašanju. Na četvrtoj godini studija volontirala sam kao demonstrator u provođenju vježbi na kolegiju «Socijalni rad s obitelji».

Kao studentica dobila sam dvije nagrade: 1991/2 kao najbolja studentica svoje generacije, a 1993/4 kao najbolja diplomirana socijalna radnica.

Po završetku studija upisala sam poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu, smjer socijalna psihijatrija.

1999. godine obranila sam magistarski rad pod naslovom: «Povezanost sociodemografskih i psihičkih obilježja kod prilagodbe na život u domu umirovljenika» na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te izabrana u status asistenta.

Doktorsku radnju pod naslovom: «Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju» obranila sam 2004. godina na Pravnom fakultetu.

Za docenticu sam izabrana  2009., a za Predstojnicu katedre socijalne gerontologije 2011. godine.

U zvanje izvanredne profesorice izabrana sam  2013.

Od 1995.  zaposlena sam na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za socijalnu gerontologiju, gdje iz istoimenog kolegija vodim seminare i terensku nastavu. Po dobivanju ovlaštenja održavam ispite. Od 2003. do danas   izvodim nastavu (predavanja, seminare, vježbe   i terensku praksu). Od 2011. izvodim na diplomskom studiju nastavu iz kolegija Odabrana područja – starije osobe, a od 2012. i  nastavu iz izbornog kolegija: Palijativna skrb. U okviru Poslijediplomskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada pripremila sam 2 izborna kolegija: Odabrana poglavlja iz socijalne gerontologije i Palijativna skrb za starije osobe.  

Kao mentor pratila sam više od 60 diplomskih radnji.

Sudjelovala sam na 13 međunarodnih konferencija i 2 domaća skupa te objavila 20 znanstvenih radova.

 Od profesionalnih i stručnih aktivnosti izdvajam sljedeće:

  • 2006.-2008. sudjelovanje na međunarodnom  projektu:  „Long-Term Care in Central and South Eastern Europe“, Institute for Social Policy, Vienna University of Economics and Business Administration, Vienna, Osterreih.
  • 2012.-2014.  su-voditeljica sam projekta „Pružatelji skrbi osobama starije životne dobi u obitelji na području grada Zagreba financiranom od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u Zagrebu.
  • Od 1999. godine uključena sam u edukaciju iz realitetne terapije, a 2003. položila sam certifikat.
  • 2001. boravila sam na jednomjesečnom  stručnom usavršavanju iz palijativne skrbi  u Hospice Buffalo, Buffalo,  New York, SAD
  • Završila sam  edukaciju iz  Aktivnog učenja i kritičkog mišljenja, Zagreb, 2011- 2013.
  • Pohađala sam ljetnu školu:  Socijalni  rad  u zajednici, Zagreb,  1.-6. srpnja 2012.
  • Pozvani predavač na poslijediplomskom   tečaju  stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije: Liječenje boli djece -  palijativna skrb,  2010. , 2011., 2012., 2013., 2014. 
  • od 2013.  suvoditeljica sam IUC tečaja u Dubrovniku:  Contemporary Issues in Social Work: Working with Old Age.
  • Pozvani predavač na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo – 12. mart 2013.  Teme izlaganja: Uvod u palijativnu skrb i Komunikacija u palijativnoj skrbi

Od 2002.-2014.  aktivno sam  sudjelovala kao volonter  (predavač i organizator)   tečajeva za volontere u palijativnoj skrbi, tečaju terminalne palijativne skrbi za liječnike primarne zdravstvene zaštite/obiteljske medicine i tečaju palijativne skrbi za djelatnike domova za starije i nemoćne osobe i domova za psihički bolesne osobe. 

Od 2003.-2004. bila sam predsjednica Hrvatske udruge prijatelja hospicija.

Od 2002. – 2004. bila sam član Komisije za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

 2011. godine bila sam  član  radne skupine za izradu Prijedloga nacionalnog programa strateškog razvoja usluga međugeneracijske solidarnosti  za starije osobe pri Ministarstvu  obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Od 1999. godine član sam Hrvatske udruge socijalnih radnika i Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb, a od 2014. član Hrvatske komore socijalnih radnika.

Aktivno se služim engleskim jezikom.

Udana sam i majka 3 djece.

 

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Iskustva starijih osoba s plesom kao oblikom fizičke aktivnosti

Štambuk, Ana ; Tomičić, Valentina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Pametno starenje: izazovi (ne)korištenja tehnologije

Stojanović, Zrinka ; Štambuk, Ana ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Dugotrajna skrb za starije osobe: izazov za socijalnu gerontologiju i socijalnu politiku

Mali, Jana ; Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Widowhood and Grieving in Old Age

Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Profil neformalnih njegovatelja starijih osoba u gradu Zagrebu

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Mogućnosti primjene hagioterapije u palijativnoj skrbi sa starijim osobama

Štambuk, Ana ; Poljak Branisavljević, Lana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
„Skrb za uspešno strokovno pomoč starim ljude min ostalim, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo

Problemi neformalnih (obiteljskih) njegovatelja u skrbi za osobe s demencijom – kvalitativni pristup

Tilinger, Ana ; Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju

Štambuk, Ana
Autorske knjige, 2018.

Poteškoće i dobrobiti rada s osobama oboljelim od demencije iz perspektive formalnih njegovatelja

Štambuk, Ana ; Levak, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Starost i starenje u zrcalu duhovnosti

Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Uloga, standardi i kompetencije socijalnih radnika u palijativnoj skrbi

Štambuk, Ana ; Obrvan, Tamara
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Neka obilježja obiteljskih njegovatelja starijih osoba na području grada Zagreba

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Skokandić, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
23.godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija starenja - pogled u budućnost

Duhovnost kao resurs osnaživanja u praksi socijalnog rada

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Hlupić, Suzana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
VII. simpozij socijalnih radnika "Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka" Zadar, 14-16. listopada 2015.

Applying Bibliodrama in the curriculum of Social Work

Leutar, Ivan ; Leutar, Zdravka ; Štambuk Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
SOCIAL WORK EDUACTION IN EUROPE: TOWARDS 2025 ; MILAN, ITALY 29TH JUNE – 2ND JULY 2025

Uvodna riječ uz tematski broj časopisa posvećen aktivnom starenju i međugeneracijskom povezivanju

Šućur, Zoran ; Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Demografsko starenje stanovništva i skrb za starije osobe u Hrvatskoj

Jedvaj, Suzana ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Socijalna uključenost u zajednicu starijih osoba s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Marina Mijatović
Stručni radovi, 2014.

Socijalni rad u domu za starije i nemoćne osobe - izazovi i poteškoće

Štambuk, Ana ; Milica, Sučić ; Suzana, Vrh
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Promišljanje starenja i starosti – predrasude, mitovi i novi pogledi

Tomečak, Marija ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

The need for training in palliative care for social workers in care homes for older people in Zagreb

Šimac, Luka ; Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Obrazovanje za aktivno starenje.

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Krušelj, Nataša
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
2. Međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava

Spending Leisure Time in Retirement

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Sučić, Ana
Stručni radovi, 2013.

Uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi

Štambuk, Ana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Dobna diskriminacija: iskustva starijih osoba

Rusac, Silvia ; Štambuk, Ana ; Verić, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Izkušnje oskrbovalcev oseb z Alzheimerjevo bolezen

Perak, Jelena ; Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Experiences of social workers on the application of spirituality in social work.

Leutar, Ivan ; Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
2nd European Conference for Social Work Research: Social work research in local, national and international contexts: the challenges of comparison and generalisation

Socijalni rad u domu za starije i nemoćne osobe - izazovi i poteškoće

Sučić, Milica ; Vrh, Suzana ; Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Potrebe za proširenjem usluga kod korisnika "Dobrog doma" grada Zagreba

Štambuk, Ana ; Radat Katarina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V.međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Ageizam: iskustvo starijih osoba

Rusac, Silvia ; Štambuk, Ana ; Verić Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Međunarodni znanstveni skup: Istraživanja u edukacijsko rehabilitacijskim znanostima

The role of spirituality in empowerment of family cohesion and family life satisfaction - experience from Croatia

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

The role of social worker in palliative care

Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
2. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem: Kako medicinu usmjeriti čovjeku

Neke dimenzije kvalitete života starijih osoba s invaliditetom

Štambuk, Ana ; Žganec, Nino ; Nižić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Role of Social Worker in person-oriented medicine and healthcare

Ivanković, Vladimira ; Berc, Gordana ; Štambuk, Ana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Some components of quality of life in palliative care

Štambuk, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Stavovi graðana prema starijim osobama

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Žitnik, Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti : profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Long-term Care for Older People in Croatia

Rusac, Silvia ; Štambuk Ana ; Žganec, Nino ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2011.

Stavovi građana prema starijim osobama

Leutar, Zdravka ; Žitnik, Marijana ; Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Social Work and Fight Against Poverty and Social Exclusion - Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights"

Some components of quality of life in palliative care

Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
"Social Work and Fight Against Poverty and Social Exclusion - Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights"

Razmišljanje o smrti - dobne i spolne razlike

Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Invaliditet u obitelji i izvori podrške

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Umiruće osobe i njihovo pravo na prikladnu skrb

Štambuk, A., Leutar, Z., Rusac, S.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
7. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Socijalna politika i kvaliteta života starijih osoba s tjelesnim invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Analysis of Hoge Religious Motivation Scale by Means of Combined HAC and PCA Methods

Štambuk, Ana ; Štambuk, Nikola ; Konjevoda, Paško
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
International Conference on Information Technology Interfaces (29 ; 2007)

Application of Kohonen Self-Organizing Maps (SOM) Based Clustering for the Assessment of Religious Motivation

Štambuk, Ana ; Štambuk, Nikola ; Konjevoda, Paško
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
International Conference on Information Technology Interfaces (29 ; 2007)

Pravo na rad i osobe s invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Milić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Formalna i neformalna podrška roditeljima djece s intelektualnim teškoćama

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Rusac Silvija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Kako roditelji mogu pomoći djeci u prihvaćanju gubitaka?

Štambuk, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Stavovi mladih prema osobama s tjelesnim invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana
Stručni radovi, 2006.

Neki pokazatelji moralnog prosuđivanja pripadnika pokreta fokolara

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Tadić, Stipe
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju

Štambuk, Ana
Doktorske disertacije, 2004.

Uvodna riječ: tematski broj časopisa o socijalnoj politici, hospiciju i palijativnoj skrbi

7. Štambuk, Ana ; Coury, Joanne
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Problemi vezani s krajem života II zajednici: povezivanje profesionalnoga i javnog obrazovanja

Coury, M. Joanne ; Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Uloga centra za žalovanje u pružanju cjelovite hospicijske/palijativne skrbi

Štambuk, Ana
Stručni radovi, 2002.

Procjena psihičkog stanja starijih osoba u domu umirovljenika skalom SCL-90-R

Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Povezanost socio-demografskih i psihičkih obilježja kod prilagodbe na život u domu umirovljenika

Ana Štambuk
Magistarski radovi, 1999.

Prilagodba, stres i preseljenje u starosti

Štambuk, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.