izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
izv. prof. dr. sc.
Anna-Maria Getoš Kalac

Dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac je izvanredni profesor na Katedri za kazneno pravo. Akademske godine 2017/2018 i 2018/2019 provela je kao Visiting Foreign Professor na Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu. 2012. godine je imenovana voditeljem Max Planck partnerske grupe za "Balkan Criminology", a od 2018. godine je voditelj Laboratorija za istraživanje nasilja (Violence Research Lab). Nakon mature na jezičnoj gimnaziji u Osijeku studirala je na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, gdje je diplomirala 2002. godine. Kao stipendist DAAD-a magistrirala je na kaznenopravnim i upravnopravnim znanostima 2004. godine, a doktorirala 2010. godine na Pravnom fakultetu Albert Ludwig Sveučilišta u Freiburgu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Hans-Jörg Albrechta, direktora Max Planck instituta za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu. 

Od 2018 je gostujući profesor (professeur invitée) na University of Lausanne’s School of Criminal Sciences te pozvani predavač (Lehrbeauftragter) na University of Hamburg’s Faculty of Business, Economics and Social Sciences. Član je grupe experata za European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, koordinator za države Balkana te korespondent za 6. ediciju ESB (prethodno je bila istraživač za Hrvatsku za 3. i 4. ediciju).

Više

Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti