doc. dr. sc. Antun Bilić
doc. dr. sc.
Antun Bilić

Antun Bilić je diplomirao 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i za uspjeh na studiju bio nagrađen sa summa cum laude. Za vrijeme svoga studija, 2006. je dobio rektorovu nagradu. Od 2010. radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Oblik punomoći za sklapanje ugovora o prijenosu poslovnog udjela u svjetlu odluke Visokog trgovačkog suda od 11. prosinca 2019.

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Legal Status and Corporate Governance of Decentralized Autonomous Organizations

Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2020.

Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene kao iznimka od osnovnih načela obveznog prava

Bilić, Antun
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Zagreb International Conference on the Law of Obligations

Ništetnost ugovora kada je njegovo sklapanje zabranjeno samo jednoj strani

Bilić, Antun
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Učinkovito upravljenje u koncernu

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Uzlazna sredstva osiguranja (Upstream Guarantees)

Bilić, Antun
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
56. susret pravnika - Opatija ’18

Zlouporaba prava na pristup sudu u kontekstu instituta zabrane zlouporabe prava

Bilić, Antun ; Miladin, Petar ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

The Transfer of a Company Seat to a Different Member State in the Light of a Recent „Polbud“ Decision

Markovinović, Hrvoje ; Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Odgovornost članova organa društava u faktičnom koncernu

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

35 Years of CISG - Present Experiences and Future Challenges, National Report: Croatia

Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2017.

International Conference 35 Years of CISG: Present Experiences and Future Challenges


Uredničke knjige, 2017.

Poslovi s međunarodnim obilježjem

Bilić, Antun ; Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Kaznena odgovornost menađera

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Bilić, Antun
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
XXX. REDOVNO SAVJETOVANJE IMPLEMENTACIJA EUROPSKIH KONVENCIJSKIH STANDARDA U HRVATSKO KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju s posebnim osvrtom na kaznenu odgovornost članova uprave

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Bilić, Antun
Stručni radovi, 2017.

Pretpostavke pobijanja dužnikovih pravnih radnji po Zakonu o obveznim odnosima i Stečajnom zakonu

Bilić, Antun
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
55. susret pravnika - Opatija ’17

Priznanje duga koje dovodi do prekida zastare

Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Ugovorna solidarnost dužnika

Bilić, Antun
Doktorske disertacije, 2016.

Ugovor o pristupanju dugu u sustavu Zakona o obveznim odnosima

Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2015.

Provjera identiteta jedinoga člana prema Prijedlogu Direktive o Societas Unius Personae

Petrović, Siniša ; Bilić, Antun ; Kemec Kokot, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

The Law of Close Corporations: Questionnaire – Croatia

Bilić, Antun ; Tepeš, Nina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The XIXth International Congress of Comparative Law

Priznavanje pravne i stranačke sposobnosti ortaštvu

Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Business Associations (Companies)

Petrović, Siniša ; Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2014.

Directorsʼ Duties and Liability in Croatia

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
, 2013.

Pravni učinci posrednikove interesne isprepletenosti

Bilić, Antun
Stručni radovi, 2012.

Određivanje roka za naknadno ispunjenje prodavateljevih obveza po Konvenciji Ujedinjenih Naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2012.

Independent Regulators in the Network Industries

Josipović, Tatjana ; Petrović, Siniša ; Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2012.

Ugovor u korist trećeg

Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Independent regulators in the network industries

Petrović, Siniša, Josipović Tatjana, Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2011.

Sudbeni postupak za kažnjive radnje u kontinentalnoj Hrvatskoj na početku ranog novog vijeka

Bilić, Antun
Stručni radovi, 2006.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

2010. zaposlen kao znanstveni novak na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu