ALUMNI Projekt 2021

Alumni projekt 2021 financiran je od strane State Departmenta SAD "Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ugroženih skupina u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj". 

 

Glavni cilj projekta je podizanje svijesti i razumijevanja trgovanja ljudima kao 
ozbiljnog kršenja temeljnih prava, pružanje znanja o novim trendovim i spremnost zasuočavanje s novim prijetnjama. Kroz konstruktivne aktivnosti američkih i domaćih stručnjaka, ovaj će projekt uspostaviti mrežu stručnjaka s ciljem poboljšanja 
postojećeg normativnog i institucionalnog okvira za suzbijanje trgovanja ljudima u 
Hrvatskoj. 


Obavijesti
U Novinarskom domu u Zagrebu 17....
U Novinarskom domu u Zagrebu 17. studenog 2021. godine održana je završna svečana konferencija u okviru aktivnosti projekta  " Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ugrožen ih  skupina u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj  u organizaciji Akademije pravnih znanosti Hrvatske u suradnji s Veleposlanstvom SAD-a u Zagrebu .  Kao završna aktivnost, konferencija je sublimat svih dosadašnjih regionalnih radionica.   
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta...
Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Veleposlanstvo SAD u Hrvatskoj u okviru projekta „Zaštita, pomoć i podrška žrtvama u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj“ posljednjih su mjeseci organizirali nekoliko regionalnih radionica za djelatnike koji se bave ovom temom u okviru sustava kaznenog pravosuđa (suci, državni odvjetnici, odvjetnici, policija, državna uprava, nevladine organizacije). Tema regionalne radionice održane 26. listopada 2021. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku bila je kazneni postupak za kazneno djelo trgovanja ljudima s implikacijama na ostvarivanje prava žrtava tog kaznenog djela. Sudionici su u raspravi otvorili niz zanimljivih pitanja poput poteškoća u pravnoj kvalifikaciji kaznenog djela s obzirom na nedostatne činjenice iz kaznene prijave, mali broj postupaka za ovo kazneno djelo, probleme u vezi ispitivanja žrtve kaznenog djela, probleme dokazivanja itd. 
U Rijeci je 22. listopada 2021....
Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Veleposlanstvo SAD u Hrvatskoj u okviru projekta „Zaštita, pomoć i podrška žrtvama u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj“ posljednjih su mjeseci organizirali nekoliko regionalnih radionica za djelatnike koji se bave ovom temom u okviru sustava kaznenog pravosuđa (suci, državni odvjetnici, odvjetnici, policija, državna uprava, nevladine organizacije). Tema regionalne radionice održane 22. listopada 2021. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci bila je primjena odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovanja ljudima. Provedena je rasprava o tome kako se u praksi ostvaruje nekažnjavanje žrtava trgovanja ljudima i ukazano na nedostatke podnormiranosti ove materije zbog koje se primjenjuju neki instituti koji nisu sasvim zadovoljavajući kako s aspekta zaštite prava žrtava tako niti s aspekta kaznenopravne dogmatike (krajnja nužda). Sudionici radionice raspravili su i sudsku politiku kažnjavanja za trgovanje ljudima u Hrvatskoj ocijenivši je neodgovarajućom s obzirom na težinu kaznenog djela. 
Na Pravnom fakultetu u Splitu 20....
Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Veleposlanstvo SAD u Hrvatskoj u okviru projekta „Zaštita, pomoć i podrška žrtvama u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj“ posljednjih su mjeseci organizirali nekoliko regionalnih radionica za djelatnike koji se bave ovom temom u okviru sustava kaznenog pravosuđa (suci, državni odvjetnici, odvjetnici, policija, državna uprava, nevladine organizacije). Tema regionalne radionice održane 20. listopada 2021. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu bila je naknada štete žrtvama trgovanja ljudima u Hrvatskoj. Sudionici su raspravljali o naknadi štete žrtvama u adhezijskom postupku i sukladno odredbama Zakona o  novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. U raspravi je ukazano na primjere dobre prakse, ali i na probleme pri odlučivanju o imovinskopravnom zahtjevu u kaznenom postupku zbog čega se žrtve uglavnom s tim zahtjevom upućuju u parnicu. 
Prva konferencija i radionica u...
U okviru ALUMNI projekta financiranog od strane State Departmenta SAD "Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ugroženih skupina u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj" u organizaciji Akademije pravnih znanosti Hrvatske na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 6. listopada 2021. godine održana je prva konferencija i radionica na temu "Suzbijanje trgovanja ljudima u Hrvatskoj osnaživanjem odgovora kaznenog pravosuđa te pomoći i zaštite žrtava". 
Repozitorij
Repozitorij je prazan