Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti
 
 
SADRŽAJ
 
Toma Galli
Analiza presude međunarodnog suda u sporu o primjeni konvencije o sprečavanju i kažnjavanju
zločina genocida između Republike Hrvatske i Republike Srbije................................................................ 6
 
Frane Staničić
Izazovi usklađivanja ovlasti regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj s pravnom stečevinom
Europske unije............................................................................................................................................ 60
 
Marta Dragičević Prtenjača, Andrea Vejnović
Ratio legis zastare u kaznenom pravu s naglaskom na problematiku njezine pravne naravi.......................................................................................................................................................... 94
 
Maja Munivrana Vajda, Majda Namačinski
Zločin protiv čovječnosti kao izraz državne politike ................................................................................. 142
 
Sunčana Roksandić Vidlička, Vinko Galiot
Eksperimenti na ljudima kao zločin protiv čovječnosti: od nürnberškog medicinskog
suđenja do predmeta Pfizer....................................................................................................................... 186
 
Jasna Bogovac
Illegal state aid in taxation and possible consequences for the croatian tax administration .................... 254
 
Dana Dobrić,Stjepan Gadžo, Dejan Bodul
Problem „bankrota“ hrvatskih lokalnih jedinica: stanje i perspektive u kontekstu europeizacije sustava
višerazinskog upravljanja........................................................................................................................... 290
 
Petra Đurman
Europeizacija javne uprave i načelo otvorenost........................................................................................ 342
 
Sandra Simić
Our future is in the eye of the beholder- an initiative for a global investment treaty ................................. 374
 
Popis obavijesti