GODIŠNJAK AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Repozitorij
Izdavač Godišnjaka akademije pravnih znanosti Hrvatske (dalje: Godišnjak) je Akademija pravnih znanosti Hrvatske. Radi se o instituciji osnovanoj odlukom 52 utemeljitelja udruge, ujedno i njenih prvih redovitih članova na Osnivačkoj skupštini 7. studenog 2001. godine. Godišnjak je znanstveni časopis, u kojem se objavljuju prvenstveno radovi iz područja pravnih znanosti, a podredno i tekstovi iz interdisciplinarnog područja (tekstovi koji su povezani sa područjem pravnih znanosti). Namijenjen je prije svega akademskoj zajednici, ali i sucima, odvjetnicima te svim ostalim pravnim djelatnicima. Upravo zbog toga, na objavljivanje radova u Godišnjaku pozvani su svi čiji će radovi svojom kvalitetom biti prikladni za publiciranje. To se odnosi kako na mlade znanstvenike koji nisu suradnici niti članovi Akademije pravnih znanosti Hrvatske, a kojima je objavljivanje znanstvenih radova jedan od uvjeta znanstvenog napredovanja, tako i na pravne praktičare kojima će objavljivanje radova u Godišnjaku nedvojbeno biti od koristi u rasvjetljavanju dvojbi s kojima se svakodnevno susreću u pravnoj praksi. Visoku znanstvenu razinu časopisa osiguravaju i eminentni pravni stručnjaci iz inozemstva zastupljeni u Dopisnom uredništvu. Godišnjak je počeo izlaziti 2010. godine, i izlazi periodički jednom godišnje. U dokumentu „upute autorima“ se nalaze sve važne tehničke upute autorima te pravila pod kojima se radovi prihvaćaju i šalju na recenzije. Svaki rad se šalje na dvije recenzije (dvostruko slijepe). Radovi se upućuju na recenzije renomiranim tuzemnim i inozemnim stručnjacima. Uz radove na hrvatskom jeziku, prihvaćaju se i objavljuju u Godišnjaku i radovi na bosanskom, slovenskom, srpskom, engleskom i njemačkom jeziku. Tehnički gledano primaju se radovi opsega do tri autorska arka. Uz znanstvene i stručne radove u časopisu se objavljuju prijevodi dokumenata, prikazi i osvrti. Urednici i članovi uredništva časopisa mogu objavljivati najviše dva rada po broju, te su upoznati s pravilima o sprječavanju sukoba interesa. Prihvaćaju se i radovi pisani u suautorstvu sa studentom, ali ne i samostalni studentski radovi. Prva godina izlaženja: 2010 Učestalost izlaženja (godišnje): 1 Područja pokrivanja:Društvene znanosti; Pravo; Uključen u Hrčak: 24.05.2011. Prava korištenja:Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan.
 
 
SADRŽAJ
 
Toma Galli
Analiza presude međunarodnog suda u sporu o primjeni konvencije o sprečavanju i kažnjavanju
zločina genocida između Republike Hrvatske i Republike Srbije................................................................ 6
 
Frane Staničić
Izazovi usklađivanja ovlasti regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj s pravnom stečevinom
Europske unije............................................................................................................................................ 60
 
Marta Dragičević Prtenjača, Andrea Vejnović
Ratio legis zastare u kaznenom pravu s naglaskom na problematiku njezine pravne naravi.......................................................................................................................................................... 94
 
Maja Munivrana Vajda, Majda Namačinski
Zločin protiv čovječnosti kao izraz državne politike ................................................................................. 142
 
Sunčana Roksandić Vidlička, Vinko Galiot
Eksperimenti na ljudima kao zločin protiv čovječnosti: od nürnberškog medicinskog
suđenja do predmeta Pfizer....................................................................................................................... 186
 
Jasna Bogovac
Illegal state aid in taxation and possible consequences for the croatian tax administration .................... 254
 
Dana Dobrić,Stjepan Gadžo, Dejan Bodul
Problem „bankrota“ hrvatskih lokalnih jedinica: stanje i perspektive u kontekstu europeizacije sustava
višerazinskog upravljanja........................................................................................................................... 290
 
Petra Đurman
Europeizacija javne uprave i načelo otvorenost........................................................................................ 342
 
Sandra Simić
Our future is in the eye of the beholder- an initiative for a global investment treaty ................................. 374
 
Popis obavijesti