GODIŠNJAK AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Repozitorij
Izdavač Godišnjaka akademije pravnih znanosti Hrvatske (dalje: Godišnjak) je Akademija pravnih znanosti Hrvatske. Radi se o instituciji osnovanoj odlukom 52 utemeljitelja udruge, ujedno i njenih prvih redovitih članova na Osnivačkoj skupštini 7. studenog 2001. godine. Godišnjak je znanstveni časopis, u kojem se objavljuju prvenstveno radovi iz područja pravnih znanosti, a podredno i tekstovi iz interdisciplinarnog područja (tekstovi koji su povezani sa područjem pravnih znanosti). Namijenjen je prije svega akademskoj zajednici, ali i sucima, odvjetnicima te svim ostalim pravnim djelatnicima. Upravo zbog toga, na objavljivanje radova u Godišnjaku pozvani su svi čiji će radovi svojom kvalitetom biti prikladni za publiciranje. To se odnosi kako na mlade znanstvenike koji nisu suradnici niti članovi Akademije pravnih znanosti Hrvatske, a kojima je objavljivanje znanstvenih radova jedan od uvjeta znanstvenog napredovanja, tako i na pravne praktičare kojima će objavljivanje radova u Godišnjaku nedvojbeno biti od koristi u rasvjetljavanju dvojbi s kojima se svakodnevno susreću u pravnoj praksi. Visoku znanstvenu razinu časopisa osiguravaju i eminentni pravni stručnjaci iz inozemstva zastupljeni u Dopisnom uredništvu. Godišnjak je počeo izlaziti 2010. godine, i izlazi periodički jednom godišnje. U dokumentu „upute autorima“ se nalaze sve važne tehničke upute autorima te pravila pod kojima se radovi prihvaćaju i šalju na recenzije. Svaki rad se šalje na dvije recenzije (dvostruko slijepe). Radovi se upućuju na recenzije renomiranim tuzemnim i inozemnim stručnjacima. Uz radove na hrvatskom jeziku, prihvaćaju se i objavljuju u Godišnjaku i radovi na bosanskom, slovenskom, srpskom, engleskom i njemačkom jeziku. Tehnički gledano primaju se radovi opsega do tri autorska arka. Uz znanstvene i stručne radove u časopisu se objavljuju prijevodi dokumenata, prikazi i osvrti. Urednici i članovi uredništva časopisa mogu objavljivati najviše dva rada po broju, te su upoznati s pravilima o sprječavanju sukoba interesa. Prihvaćaju se i radovi pisani u suautorstvu sa studentom, ali ne i samostalni studentski radovi. Prva godina izlaženja: 2010 Učestalost izlaženja (godišnje): 1 Područja pokrivanja:Društvene znanosti; Pravo; Uključen u Hrčak: 24.05.2011. Prava korištenja:Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan.
   
   

SADRŽAJ

Dr. sc. Anamarija Musa
Prilagodba procesa izrade propisa europskim integracijama:
novine i izazovi ........................................................................................................................................... 3
 
Vanja-Ivan Savić, Ana Mažuranić
Neki pogledi na odnos Katoličke crkve i države u doba
bana Ivana Mažuranića i danas ................................................................................................................ 41
 
Hrvoje Sladić
Kaznenopravno uređenje usmrćenja na zahtjev i asistiranog suicida ...................................................... 63
 
Vanda Božić
Kazneno djelo primanja mita kroz prizmu korupcije između ugovornih
liječnika obiteljske medicine i tvornice lijekova ......................................................................................... 101
 
Amila Ferhatović
Pokušaj krivičnog djela u zakonodavstvu i praksi Turske ...................................................................... 151
 
Lucija Sokanović
Kazneno djelo lančane igre u republici hrvatskoj: lančane igre
- igre bez granica ..................................................................................................................................... 171
 
Prijepis zvučnog zapisa sa znanstvenog skupa, Sveučilište u Zagrebu, 20. ožujka 2015. godine
DNK analiza u funkciji zaštite prava osuđenika - američka iskustva
i hrvatske perspektive .............................................................................................................................. 203
 
Popis obavijesti