Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti
   
   

SADRŽAJ

Dr. sc. Anamarija Musa
Prilagodba procesa izrade propisa europskim integracijama:
novine i izazovi ........................................................................................................................................... 3
 
Vanja-Ivan Savić, Ana Mažuranić
Neki pogledi na odnos Katoličke crkve i države u doba
bana Ivana Mažuranića i danas ................................................................................................................ 41
 
Hrvoje Sladić
Kaznenopravno uređenje usmrćenja na zahtjev i asistiranog suicida ...................................................... 63
 
Vanda Božić
Kazneno djelo primanja mita kroz prizmu korupcije između ugovornih
liječnika obiteljske medicine i tvornice lijekova ......................................................................................... 101
 
Amila Ferhatović
Pokušaj krivičnog djela u zakonodavstvu i praksi Turske ...................................................................... 151
 
Lucija Sokanović
Kazneno djelo lančane igre u republici hrvatskoj: lančane igre
- igre bez granica ..................................................................................................................................... 171
 
Prijepis zvučnog zapisa sa znanstvenog skupa, Sveučilište u Zagrebu, 20. ožujka 2015. godine
DNK analiza u funkciji zaštite prava osuđenika - američka iskustva
i hrvatske perspektive .............................................................................................................................. 203
 
Popis obavijesti