GODIŠNJAK AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Repozitorij
Izdavač Godišnjaka akademije pravnih znanosti Hrvatske (dalje: Godišnjak) je Akademija pravnih znanosti Hrvatske. Radi se o instituciji osnovanoj odlukom 52 utemeljitelja udruge, ujedno i njenih prvih redovitih članova na Osnivačkoj skupštini 7. studenog 2001. godine. Godišnjak je znanstveni časopis, u kojem se objavljuju prvenstveno radovi iz područja pravnih znanosti, a podredno i tekstovi iz interdisciplinarnog područja (tekstovi koji su povezani sa područjem pravnih znanosti). Namijenjen je prije svega akademskoj zajednici, ali i sucima, odvjetnicima te svim ostalim pravnim djelatnicima. Upravo zbog toga, na objavljivanje radova u Godišnjaku pozvani su svi čiji će radovi svojom kvalitetom biti prikladni za publiciranje. To se odnosi kako na mlade znanstvenike koji nisu suradnici niti članovi Akademije pravnih znanosti Hrvatske, a kojima je objavljivanje znanstvenih radova jedan od uvjeta znanstvenog napredovanja, tako i na pravne praktičare kojima će objavljivanje radova u Godišnjaku nedvojbeno biti od koristi u rasvjetljavanju dvojbi s kojima se svakodnevno susreću u pravnoj praksi. Visoku znanstvenu razinu časopisa osiguravaju i eminentni pravni stručnjaci iz inozemstva zastupljeni u Dopisnom uredništvu. Godišnjak je počeo izlaziti 2010. godine, i izlazi periodički jednom godišnje. U dokumentu „upute autorima“ se nalaze sve važne tehničke upute autorima te pravila pod kojima se radovi prihvaćaju i šalju na recenzije. Svaki rad se šalje na dvije recenzije (dvostruko slijepe). Radovi se upućuju na recenzije renomiranim tuzemnim i inozemnim stručnjacima. Uz radove na hrvatskom jeziku, prihvaćaju se i objavljuju u Godišnjaku i radovi na bosanskom, slovenskom, srpskom, engleskom i njemačkom jeziku. Tehnički gledano primaju se radovi opsega do tri autorska arka. Uz znanstvene i stručne radove u časopisu se objavljuju prijevodi dokumenata, prikazi i osvrti. Urednici i članovi uredništva časopisa mogu objavljivati najviše dva rada po broju, te su upoznati s pravilima o sprječavanju sukoba interesa. Prihvaćaju se i radovi pisani u suautorstvu sa studentom, ali ne i samostalni studentski radovi. Prva godina izlaženja: 2010 Učestalost izlaženja (godišnje): 1 Područja pokrivanja:Društvene znanosti; Pravo; Uključen u Hrčak: 24.05.2011. Prava korištenja:Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan.
   
   
SADRŽAJ
 
PREDGOVOR

RADOVI

Jasna Omejec
Kontrola ustavnosti ustavnih normi
(ustavnih amandmana i ustavnih zakona) ...................................................................................1
 
Davorin Lapaš
Neka razmišljanja o dopustivosti jednostrane upotrebe sile
u suvremenom međunarodnom pravu ........................................................................................29

Davor Derenčinović
Nisu na prodaju – o pravima žrtava trgovanja ljudima nakon presude Europskog suda
za ljudska prava u predmetu Rantsev protiv Cipra i Rusije ........................................................53
 
Hrvoje Arbutina
Jedan napor za postignuće harmonizacije oporezivanja dobiti
u Europskoj uniji: Direktiva o matičnom i zavisnom društvu .......................................................73

Sunčana Roksandić Vidlička
Aktualna pitanja pojedinih kaznenih djela protiv zdravlja ljudi u svjetlu donošenja
nacrta izmjena hrvatskog Kaznenog zakona ..............................................................................93

Leo Cvitanović
Power of surveillance – implications of technological and information step forward in the
21st century on criminal policy and criminal law ........................................................................147

Nataša Žunić Kovačević, Budislav Vukas ml.
O proračunskom načelu prethodnog odobrenja u djelu Stjepana Radića .................................161

Vinko Hlača, Jakob Nakić
Pravni status marina u Republici Hrvatskoj ...............................................................................175
 
PRILOG
 
Statut Akademije pravnih znanosti Hrvatske .......................................................................187
 
Popis obavijesti