Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti
   
   
SADRŽAJ
 
PREDGOVOR

RADOVI

Jasna Omejec
Kontrola ustavnosti ustavnih normi
(ustavnih amandmana i ustavnih zakona) ...................................................................................1
 
Davorin Lapaš
Neka razmišljanja o dopustivosti jednostrane upotrebe sile
u suvremenom međunarodnom pravu ........................................................................................29

Davor Derenčinović
Nisu na prodaju – o pravima žrtava trgovanja ljudima nakon presude Europskog suda
za ljudska prava u predmetu Rantsev protiv Cipra i Rusije ........................................................53
 
Hrvoje Arbutina
Jedan napor za postignuće harmonizacije oporezivanja dobiti
u Europskoj uniji: Direktiva o matičnom i zavisnom društvu .......................................................73

Sunčana Roksandić Vidlička
Aktualna pitanja pojedinih kaznenih djela protiv zdravlja ljudi u svjetlu donošenja
nacrta izmjena hrvatskog Kaznenog zakona ..............................................................................93

Leo Cvitanović
Power of surveillance – implications of technological and information step forward in the
21st century on criminal policy and criminal law ........................................................................147

Nataša Žunić Kovačević, Budislav Vukas ml.
O proračunskom načelu prethodnog odobrenja u djelu Stjepana Radića .................................161

Vinko Hlača, Jakob Nakić
Pravni status marina u Republici Hrvatskoj ...............................................................................175
 
PRILOG
 
Statut Akademije pravnih znanosti Hrvatske .......................................................................187
 
Popis obavijesti