GODIŠNJAK AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Repozitorij
Izdavač Godišnjaka akademije pravnih znanosti Hrvatske (dalje: Godišnjak) je Akademija pravnih znanosti Hrvatske. Radi se o instituciji osnovanoj odlukom 52 utemeljitelja udruge, ujedno i njenih prvih redovitih članova na Osnivačkoj skupštini 7. studenog 2001. godine. Godišnjak je znanstveni časopis, u kojem se objavljuju prvenstveno radovi iz područja pravnih znanosti, a podredno i tekstovi iz interdisciplinarnog područja (tekstovi koji su povezani sa područjem pravnih znanosti). Namijenjen je prije svega akademskoj zajednici, ali i sucima, odvjetnicima te svim ostalim pravnim djelatnicima. Upravo zbog toga, na objavljivanje radova u Godišnjaku pozvani su svi čiji će radovi svojom kvalitetom biti prikladni za publiciranje. To se odnosi kako na mlade znanstvenike koji nisu suradnici niti članovi Akademije pravnih znanosti Hrvatske, a kojima je objavljivanje znanstvenih radova jedan od uvjeta znanstvenog napredovanja, tako i na pravne praktičare kojima će objavljivanje radova u Godišnjaku nedvojbeno biti od koristi u rasvjetljavanju dvojbi s kojima se svakodnevno susreću u pravnoj praksi. Visoku znanstvenu razinu časopisa osiguravaju i eminentni pravni stručnjaci iz inozemstva zastupljeni u Dopisnom uredništvu. Godišnjak je počeo izlaziti 2010. godine, i izlazi periodički jednom godišnje. U dokumentu „upute autorima“ se nalaze sve važne tehničke upute autorima te pravila pod kojima se radovi prihvaćaju i šalju na recenzije. Svaki rad se šalje na dvije recenzije (dvostruko slijepe). Radovi se upućuju na recenzije renomiranim tuzemnim i inozemnim stručnjacima. Uz radove na hrvatskom jeziku, prihvaćaju se i objavljuju u Godišnjaku i radovi na bosanskom, slovenskom, srpskom, engleskom i njemačkom jeziku. Tehnički gledano primaju se radovi opsega do tri autorska arka. Uz znanstvene i stručne radove u časopisu se objavljuju prijevodi dokumenata, prikazi i osvrti. Urednici i članovi uredništva časopisa mogu objavljivati najviše dva rada po broju, te su upoznati s pravilima o sprječavanju sukoba interesa. Prihvaćaju se i radovi pisani u suautorstvu sa studentom, ali ne i samostalni studentski radovi. Prva godina izlaženja: 2010 Učestalost izlaženja (godišnje): 1 Područja pokrivanja:Društvene znanosti; Pravo; Uključen u Hrčak: 24.05.2011. Prava korištenja:Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan.
   
   

SADRŽAJ

                                                    IZLAGANJA I RADOVI SA ZNANSTVENOG SKUPA
  „USUGLAŠAVANJE HRVATSKOG PRAVNOG SUSTAVA S EUROPSKOM PRAVNOM STEČEVINOM“
                                                               Lovran, 4.-5. listopada 2012.
 
Željko Horvatić
,,Pravni sustav“ Europske unije i pravni temelj njegovog utjecaja
na pravne sustave država članica Europske unije ………………………………......................….…9
 
Srećko Jelinić
Opća načela prava – kriteriji o pravnim vrijednostima
– pledoaje za dosljednu primjenu -…………………………………………………..............................17

Mira Alinčić
Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim
dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima …………………................….25
   
Aleksandra Korać Graovac

Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava ……………………….........…39

Damir Primorac
Istraga u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu de lege lata i de lege ferenda ………………....…53

Dubravka Hrabar
Nova procesna prava djeteta - europski pogled ………………………………………………...…….65
 
Irena Majstorović
Europski pravni kontekst i značenje za hrvatsko materijalno obiteljsko pravo ………………….....77

Nikoleta Radionov
Transportna zajednica: pozadina i izazovi …………………………………………………....…….….93
 
Hrvoje Arbutina
Usklađivanje hrvatskog prava s pravom Europske unije u području razmjene
informacija  o izravnim porezima i porezima na premije osiguranja između poreznih
administracija zemalja članica ……………………………………………………............................…111
 
Maja Munivrana Vajda
Novi Kazneni zakon u svjetlu pristupanja Europskoj uniji: inkriminiranje
govora mržnje i nekih drugih oblika rasizma i ksenofobije …………………………………………...131
 
Emilia MIšćenić
Usklađivanje prava zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj …………………………………......…145
 
RADOVI
 
Vanja-Ivan Savić
Pravne osobe u islamskom pravu ………………………………………………………......………….177
 
PRIKAZI
 
Tea Antolčić, Reana Bezić, Tamara Brbović, Tea Šimić
XXV. Redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu:
Novo hrvatsko kazneno pravo i pravosuđe pred vratima europske unije – novi izazovi i stari problemi
u kontekstu dovršenih pregovora i (još uvijek) nedovršene reforme
Opatija, 6.-8. prosinca 2012. …………………………………………………………...................……189
 
Emanuel Matešić, Ivana Zelić
I. Godišnji kolokvij o suzbijanju trgovanja ljudima:„Vae victi(m)s?
Izgrađivanje pristupa suzbijanju trgovanja ljudima s naglaskom na ljudskim pravima
Zagreb, 22. ožujka 2013. ………………………………………………………………….........……….197
 
Popis obavijesti