Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti
   
   
SADRŽAJ
 
RADOVI
 
Ivan Koprić
Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves............................................1
 
Vanja-Ivan Savić
Koncept autonomne odgovornosti pravne osobe i njegova primjena u kaznenom pravu.............41
 
Dinka Šago, Ivan Vukušić
Građanskopravni i kaznenopravni aspekti nadripisarstva............................................................69
 
Anna-Maria Getoš, Zrinka Čupić, Pero Mihaljević
Analiza koncepta ʻedukacijom protiv korupcijeʼ 
na primjeru praktičnih iskustava s ʻantikorupcijskog sataʼ.............................................................99
 
Popis obavijesti