Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti

 

 

 

Sadržaj


Prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić:
Hrvatska obitelj u procijepu između tradicionalna poimanja i međunarodnih očekivanja ..................................................... 1


Prof. dr. sc. Nenad Hlača:
Europeizacija hrvatskoga privatnog prava - usporedba s građanskim kodifi kacijama postsocijalističkih zemalja............... 35


Prof. dr. sc. Dževad Drino, mr. sc. Benjamina Londrc:
Povijesni aspekti uticaja prava istočnojadranskih gradova na pravo srednjovjekovne Bosne (europeizacija bosanskog prava?)................................................................................................................................................................................. 45


Prof. dr. sc. Igor Bojanić, Joso Vuksan, univ. spec. crim.:
Prekoračenje granica nužne obrane zbog ispričive jake prepasti ........................................................................................ 61


Doc. dr. sc. Željka Primorac:
Europeizacija načela solventnosti u hrvatskom osigurateljnom sustavu zaštite osiguranika i žrtava prometnih nesreća u slučaju stečaja osiguratelja.................................................................................................................................................. 81


Doc. dr. sc. Emilia Mišćenić, doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar:
Online rješavanje potrošačkih sporova ............................................................................................................................... 103


Doc. dr. sc. Emir Sudžuka, Maja Pločo,mag. iur.:
Europeizacija bosanskohercegovačkog prava društava u uslovima nepostojanja jedinstvenog pravnog i ekonomskog okruženja ............................................................................................................................................................................. 143


Dr. sc. Kristian Turkalj:
Usavršavanje pravosudnih dužnosnika u europskom privatnom pravu.............................................................................. 161

Popis obavijesti