Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti

Sadržaj


Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar:
Zaštita djece u kaznenom postupku u promišljanjima o pravosuđu naklonjenom djeci....................................................... 1


Prof. dr. sc. Davorin Lapaš, dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet:
Sankcioniranje terorizma u sustavu Ujedinjenih naroda.................................................................................................... 29


Doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić:
Talionsko načelo u židovskom pravu: nadopuna učenja o svrsi kažnjavanja u hrvatskoj teoriji prava ...............................65


Doc. dr. sc. Trpimir M. Šošić:
Međunarodnopravni aspekti suradnje država u borbi protiv krijumčarenja migranata morem ...........................................87


Prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić:
Novi institucionalizam u društvenim znanostima i njegova primjena u analizi društvenih pojava i procesa...................... 111


Dr. sc. Kristian Turkalj, Daška Leppee Pažanin, dipl. iur:
Izazovi pravnog uređenja zadržavanja podataka elektroničke komunikacije u svjetlu nedavne prakse Suda EU-a ........ 141


Dominik Glavina, mag. iur, doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača:
Kazneno djelo utaje poreza kao oblik porezne evazije s posebnim osvrtom na poslovanje preko poreznih utočišta........175

 

Mr.sc. Davor Bedi:
Institucionalna odgovornost za gospodarske prijevare u RH.............................................................................................209 

 

Prof. dr. sc. Davor Derenčinović:
In memoriam profesor M. Cherif Bassiouni (1937.–2017.)................................................................................................ 229

 

Posebni prilog:

 

Dr. sc. Haifeng Chen:
The pilot reform on the procuratorate of cross-administrative division in China and its reflection - from the perspective of pilot program in Shanghai.................................................................................................................................................. 233

Popis obavijesti