Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh


Obavijesti
Obavijesti

Sadržaj


Dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, Dr. sc. Ana Pošćić, Dr. sc. Adrijana Martinović:
IZAZOVI LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA USLUGA–PET GODINA ČLANSTVA
U EUROPSKOJ UNIJI
........................................................................................................ 1

Dr. sc. Maja Bukovac Puvača, Dr. sc. Gabrijela Mihelčić, Dr. sc. Maša Marochini Zrinski:
UZROČNA VEZA KAO PRETPOSTAVKA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU U EUROPSKIM
NACIONALNIM PRAVNIM SUSTAVIMA, PRAKSI SUDA EUROPSKE UNIJE I
EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
....................................................................... 25

Dr. sc. Vesna Crnić-Grotić:
OBVEZA ZAŠTITA MANJINA OD KOPENHAGENA DO DANAS ......................................51

Dr. sc. Dunja Duić, Dr. sc. Tunjica Petrašević:
PET GODINA PRIMJENE PRAVA EUROPSKE UNIJE – ANALIZA POSTUPAKA ZBOG POVREDE PRAVA EUROPSKE UNIJE POKRENUTIH PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE I PRETHODNIH
PITANJA HRVATSKIH SUDOVA
 .........................................................................................65

Dr. sc. Zrinka Erent-Sunko:
POREZNA POLITIKA ATENSKOG POLISA I PITANJE EISPHORE I LITURGIJA................. 97

Dr. sc. Nenad Hlača:
ILJUDSKA PRAVA U SIROMAŠTVU .................................................................................. 119

Dr. sc. Dubravka Hrabar:
POSREDNI UTJECAJ VIJEĆA EUROPE NA EUROPSKU UNIJU U SVJETLU OBITELJSKOPRAVNIH VRIJEDNOSTI.......................................................................................................................133

Dr. sc. Goranka Lalić Novak, Dr. sc. Teo Giljević:
PRAVNO I INSTITUCIONALNO UREĐENJE INTEGRACIJE MIGRANATA U REPUBLICI
HRVATSKOJ – PREMA EUROPSKOM MODELU
................................................................163

Dr. sc. Romea Manojlović Toman, Dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić, Dr. sc. Ivan Koprić:
NEUSPJEŠNA EUROPEIZACIJA HRVATSKE MJESNE SAMOUPRAVE:
NEDOVOLJNA ATRAKTIVNOST ILI LOŠE INSTITUCIONALNO OBLIKOVANJE
 .............. 185

Mr. sc. Igor Materljan:
HRVATSKI PREDMETI NA SUDOVIMA EUROPSKE UNIJE................................................. 211

Dr. sc. Emilia Mišćenić, Iva Mamilović, mag. iur.:
NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA U HRVATSKOME PRAVNOM SUSTAVU:
UREĐENJE I PROVEDBA
 ..................................................................................................... 273

Mr. sc. Kenad Osmanović:
PRAVO NA RASKID UGOVORA PRIJE DOSPIJEĆA PREMA KONVENCIJI UJEDINJENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE .......................................................... 301

Dr. sc. Paula Poretti:
POSTULATI PRAVA EUROPSKE UNIJE U GRAĐANSKOME PARNIČNOM POSTUPKU –
OČEKIVANJA NASUPROT REALNOSTI
 ..................................................................................321

Dr. sc. Damir Primorac, Dr. sc. Maja Buhovac, Marko Pilić, mag. forens.:
EUROPSKI ISTRAŽNI NALOG KAO NOVI INSTRUMENT PRAVOSUDNE SURADNJE DRŽAVA
ČLANICA U KAZNENIM PREDMETIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA HRVATSKO PRAVO
 .. 353

Dr. sc. Vanja-Ivan Savić:
CAN CONSTITUTIONS OR LAWS CHANGE MARRIAGE?: REFLECTIONS ON THE
“GOODS OF MARRIAGE” AND NATURAL LAW OF JOHN FINNIS
 ......................................... 379

Dr. sc. Katica Tomić:
PRAVNI POLOŽAJ FINTECH DRUŠTVA NA TRŽIŠTU KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ ................................................................................................................................ 389

Dr. sc. Danijela Vrbljanac:
PRAVO MJERODAVNO ZA POVREDE PRAVA OSOBNOSTI U NOVOM ZMPP-U:
JE LI PRIHVAĆENO RJEŠENJE NAJBOLJE?
 .................................................................................. 409

Dr. sc. Budislav Vukas, ml., Dr. sc. Tomislav Dagen:
POČETCI „DUGOG“ ILI „KAMENITOG“ PUTOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA
EUROPSKOJ UNIJI, 1990. – 1991. – PRAVNOPOVIJESNA GLEDIŠTA
   .................................... 425

Dr. sc. Sandra Winkler:
IMOVINSKI ODNOSI U OBITELJI:
NACIONALNA PRAVNA RJEŠENJA I EUROPSKI TRENDOVI
 ..................................................... 447

Dr. sc. Mirela Župan:
50 GODINA EUROPSKE PRAVOSUDNE SURADNJE U GRAĐANSKIM STVARIMA –
5 GODINA HRVATSKE PRIMJENE
................................................................................................469

Veljko Miljević, dipl. iur.:
PRAVNA OPRAVDANOST EVENTUALNIH IZMJENA I DOPUNA ČLANAKA 115. I 117.
ZAKONA O POLICIJI
 .................................................................................................................... 495

Popis obavijesti