Potaknuti sadržajem note Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske od 26. siječnja 2007. povodom odluke hrvatske Vlade od 5. siječnja 2007. o produženju koncesije INA-i za istraživanje nafte i plina u sjevernom Jadranu, i izjavi državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Slovenije od 28. siječnja 2007. da granice na moru između te države i Republike Hrvatske nisu određene i poznate, Predsjedništvo i Znanstveno vijeće Akademije pravnih znanosti Hrvatske na sjednici održanoj 29. siječnja 2007. odlučilo je izdati slijedeće........

Potaknuti sadržajem note Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske od 26. siječnja 2007. povodom odluke hrvatske Vlade od 5. siječnja 2007. o produženju koncesije INA-i za istraživanje nafte i plina u sjevernom Jadranu, i izjavi državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Slovenije od 28. siječnja 2007. da granice na moru između te države i Republike Hrvatske nisu određene i poznate, Predsjedništvo i Znanstveno vijeće Akademije pravnih znanosti Hrvatske na sjednici održanoj 29. siječnja 2007. odlučilo je izdati slijedećePRIOPĆENJEStajalište Republike Slovenije da Republika Hrvatska davanjem koncesije INA-i za istraživanje nafte i plina u sjevernom Jadranu kako se kaže u noti od 26. siječnja 2007. " jednostrano poseže za područjem mora, morskog dna te podzemlja nekadašnje SFRJ koji još nisu sporazumno podijeljeni i dio kojih pripada i Sloveniji kao sljednici SFRJ" te da je odluka Vlade RH o navedenoj koncesiji "nedopustiv i jednostran potez bez međunarodnih učinaka" u suprotnosti je s nedvojbenim povijesnim činjenicama o postojećim granicama između Republike Slovenije i Republike Hrvatske na temelju međunarodnog prava i u potpunom suglasju s tim pravom.

Izjava državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Slovenije A. Štera 28. siječnja 2007. da granica između Slovenije i Hrvatske "nije definitivno utvrđena" te da Slovenija insistira na dogovoru da se ne mijenja zatečeno stanje s danom osamostaljenja dviju država odnosno da se ne zadire u stanje od 25. lipnja 1991. budući da u nekadašnjoj SFRJ granica na moru nije bila određena i da republike nisu imale međusobne granice također je u potpunoj suprotnosti s nedvojbenim povijesnim činjenicama o utvrđenim granicama između Republike Slovenije i Republike Hrvatske na temelju međunarodnog prava i njegove primjene na utvrđenje tih granica nakon izdvajanja tih država iz nekadašnje SFRJ.

Predsjedništvo i Znanstveno vijeće Akademije pravnih znanosti Hrvatske smatraju da je reakcija Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske da je slovenska interpretacija međunarodnog prava o tzv. naknadnoj sukcesiji Jadranskog mora neprihvatljiva jer ignorira UN-ovu konvenciju o pravu mora, pravno utemeljena. Isto tako je pravno utemeljena i izjava Predsjednika Republike Hrvatske da je granica između Slovenije i Hrvatske poznata jer imamo "granicu s kopna na more". Ta tijela Akademije uvjerena su da će se i u daljnjim reakcijama Republike Hrvatske na stajališta Republike Slovenije o tom pitanju, jasno i nedvojbeno razlučiti sadržaji koji se temelje na našem ustavnom pravu i pravima Republike Hrvatske po međunarodnom pravu od pragmatičkih političkih i diplomatskih aktivnosti koje su eventualno potrebne u odnosima prema svim državama, a osobito susjednima.

U nastojanju da se naša država i ovom prilikom odlučno suprotstavi pravno neutemeljenim stajalištima Republike Slovenije o granicama između te države i Republike Hrvatske argumentima koji se temelje na stručnoj i znanstvenoj prosudbi nedvojbenih i neosporivih povijesnih činjenica, sadržaja relevantnih dokumenata / tako npr. Ustavu SFRJ, mišljenjima tzv. Badinterovog povjerenstva iz 1991.g./ , međunarodnog prava / tako npr. Konvencije UN o pravu mora iz 1982.g. i dr./ te prakse u primjeni međunarodnog prava glede granica između država na kopnu i moru, Znanstveno vijeće Akademije pravnih znanosti Hrvatske će Predsjedniku Republike, Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru pružiti svu potrebnu stručnu i znanstvenu pomoć. Znanstvena stajališta na temelju objektivne multidisciplinarne i interdisciplinarne prosudbe svih pravno relevantnih sadržaja o granicama između Republike Hrvatske i Republike Slovenije ( i ostalih sastavnica bivše SFRJ) koje će Akademija oblikovati imaju ne samo neposredni cilj odgovora na slovenska stajališta o granicama u Jadranskom moru već će se, po potrebi, dati na uvid i odgovarajućim tijelima međunarodnih organizacija i integracija ( UN, EU, VE i dr.)

Po odluci Predsjedništva i Znanstvenog vijeća Akademije ovo priopćenje dostavlja se Predsjedniku Republike Hrvatske, Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Predsjedniku Hrvatskog sabora i sredstvima javnog priopćavanja radi znanja javnosti.

U Zagrebu, 29. siječnja 2007.Predsjednik Akademije

Prof.emerit.dr.sc. Željko HorvatićPredsjednik Znanstvenog vijeća

Prof.dr.sc. Vladimir Ljubanović
Popis obavijesti