O kaznenopravnoj analizi optužbe pred...

Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.

Uvodničar: Prof.dr.sc. Mirjan Damaška

Besplatni primjerak ove publikacije možete naručiti na  davorderen@yahoo.com

Popis obavijesti