SURADNICI AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE
 1. Antić Teodor
 2. Bagić Željko
 3. Barić Sanja
 4. Bedrač Ira
 5. Bogovac Jasna
 6. Bonačić Marin
 7. Burić Zoran
 8. Carić Marina
 9. Crnogaća Dražen
 10. Čulo Margaletić Anica
 11. Dragičević-Prtenjača Marta
 12. Dujmović Jelena
 13. Gardašević Đorđe
 14. Gluščić Stjepan
 15. Gotovac Viktor
 16. Gumzej Nina
 17. Ivančić-Kačer Blanka
 18. Jurić Marko
 19. Katulić Tihomir
 20. Kemeter Dragica
 21. Krešić Mario
 22. Lisičar Hrvoje
 23. Lopižić Iva
 24. Maršavelski Aleksandar
 25. Menger Mariza
 26. Milivojević Lana
 27. Mittermayer Oliver
 28. Morović Armando
 29. Mrčela Marin
 30. Mršić Gordana
 31. Nakić Jakob
 32. Oklopčić Zoran
 33. Pezo Vladimir
 34. Pičuljan Zoran
 35. Rajčić Davor
 36. Rosandić-Vidlička Sunčana
 37. Sokanović Lucija
 38. Sokol Nika
 39. Šimović Ivan
 40. Šinković Zoran
 41. Šprajc Ivan
 42. Šuperina Marijan
 43. Valković Laura
 44. Zadnik Slavko