AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Izlaganja
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, telefon: 01/4564-318, fax: 01/4564-168 ,

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189, MB 1604503, OIB 08712093968

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


Uvidom u statistiku posjeta internetskih stranica Akademije pravnih znanosti Hrvatske utvrdili smo da je tekst Studije koji je od 18. veljače 2011. godine u elektronskom obliku dostupan javnosti na hrvatskom i engleskom jeziku zaključno sa 23. siječnja 2011. godine ukupno spremljen 1557 puta (tekst na hrvatskom jeziku) odnosno 864 puta (tekst na engleskom jeziku).

Popis obavijesti