AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Izlaganja
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, telefon: 01/4564-318, fax: 01/4564-168 ,

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189, MB 1604503, OIB 08712093968

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


Potaknuti neuobiĉajeno brojnim i razliĉitim, a najĉešće proizvoljnim i nedovoljno i pogrešno argumentiranim stajalištima i izjavama sudionika, pa i predstavnika izvršne vlasti i pravne struke, u javnim raspravama povodom donošenja dvije odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. sijeĉnja 2015. /U- III 4-150/2010 (predmet opt. Glavaš i dr.) U-I-3101/2014 (Obiteljski zakon), Predsjedništvo i Znanstveno vijeće Akademije, ostvarujući ciljeve svojeg djelovanja, na zajedniĉkoj sjednici održanoj 22. sijeĉnja 2015. jednoglasno su usvojili IZJAVU sa stajalištima o te dvije odluke te o javnim i medijskim
raspravama. O sadržaju Izjave koja će biti dostavljena zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti Republike Hrvatske ovlašteni predstavnici Akademije obavijestit će javnost 

U PONEDJELJAK 26. SIJEĈNJA 2015. U 12 SATI
U VIJEĆNICI PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU 
TRG M. TITA 14/II.

Popis obavijesti