AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


DNK analiza u funkciji zaštite prava...

Akademija pravnih znanosti Hrvatske u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, International Society for Applied Biological Sciences i Hrvatskim društvom za humanu genetiku organizirala je međunarodnu znanstvenu tribinu 

 

DNK ANALIZA U FUNKCIJI ZAŠTITE PRAVA OSUĐENIKA - AMERIČKA ISKUSTVA I HRVATSKE PERSPEKTIVE 

 

Tribina je održana u petak 20. ožujka 2015. godine u 12,30 u auli Sveučlišta u Zagrebu, Trg m. Tita 14. 

 

Znanstveni odbor

Akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Prof.emerit.dr.sc. Željko Horvatić, Akademija pravnih znanosti Hrvatske

Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

Prof.dr.sc. Vladimir Andročec, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Prof.dr. sc. Moses Schanfield, George Washington University, SAD

Prof.dr.sc. Timothy Palmbach, University of New Haven, SAD

Christopher Asplen, zamjenik Državnog odvjetnika SAD-a (1998-2002)

Prof.dr.sc. Mitch Holland, Penn State University, SAD

Prof.dr.sc. Davor Derenčinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof.dr.sc. Dragan Primorac, The Pennsylvania State University, University of New Haven, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu i J.J.Strossmayera u Osijeku

Prof.dr.sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Prof.dr.sc. Ingeborg Barišić, Hrvatsko društvo za humanu genetiku 

Na Tribini su vodeći eksperti iz multidisciplinarne perspektive raspravili suvremene tehnološke mogućnosti kao i pravni i institucionalni okvir u Republici Hrvatskoj za provedbu molekularno-genetske analize biološkog materijala pravomoćno osuđenih osoba kojima tijekom kaznenog postupka taj materijal nije izuzet, a u cilju eventualne obnove kaznenog postupka. Uvod u raspravu je bilo predavanje Stevena W. Beckera, jednog od vodećih američkih stručnjaka na ovu temu, o iskustvima provedbe “DNA Innocence Project-a” u SAD.

 

Steven W. Becker, odvjetnik, profesor suradnik, DePaul University, Chicago, SAD

DNA Innocence Project in the United States of America and Exoneration of Convicted Persons by DNA Evidence

U raspravi su uz članove Znanstvenog odbora i pozvane goste s komentarima sudjelovali i Prof.dr.sc. Duško Modly, Strukovna udruga kriminalista; Doc.dr.sc. Damir Primorac, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu; Doc.dr.sc. Gordan Mršić, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”; Prof.dr.sc. Gordan Lauc, Farmacetsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i GENOS d.o.o.; Želimir Radmilović, univ.spec.crim., Policijska Akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske; Dr.sc. Marta Dragičević Prtenjača, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Photo 

 

Popis obavijesti