AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Izlaganja
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, telefon: 01/4564-318, fax: 01/4564-168 ,

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189, MB 1604503, OIB 08712093968

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


Sudjelovanje Predsjednika APZH na...

Predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Davor Derenčinović sudjelovao je na konferenciji “Human Rights and Education” u organizaciji Francuske akademije znanosti i umjetnosti (rujan 2019. godine). 

Popis obavijesti