AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


U okviru ALUMNI projekta financiranog od strane State Departmenta SAD "Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ugroženih skupina u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj" u organizaciji Akademije pravnih znanosti Hrvatske na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 6. listopada 2021. godine održana je prva konferencija i radionica na temu "Suzbijanje trgovanja ljudima u Hrvatskoj osnaživanjem odgovora kaznenog pravosuđa te pomoći i zaštite žrtava". 

Popis obavijesti