doc. dr. sc. Barbara Preložnjak
doc. dr. sc.
Barbara Preložnjak

Dr. sc. Barbara Preložnjak je docentica na Katedri opće teorije države i prava od 2016. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2003), a na istom je fakultetu i magistrirala (2009) te doktorirala (2013) obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći”. Radila je kao vježbenica-volonterka (2003-2005) na Općinskom i Županijskom sudu u Zagrebu, a pravosudni ispit je položila 2007. godine. Kao znanstvena novakinja radila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2008-2009), a od 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pomoćnica je voditelja Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu od 2010. godine. Tijekom doktorskog studija usavršavala se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Područja njezinog znanstvenog i nastavnog interesa uključuju teoriju prava, filozofiju prava i građansko procesno pravo.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Modern Challenges in the Implementation of the Child’s Right to Know His Origin,

Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC)

Is it Legitimate to Limit the Procreative Right

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
InterEU Law East: Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations

LIMITATION OF PARENTAL AUTONOMY AND ITS JUSTIFICATION IN CASE OF IMMEDIATE MEDICAL INTERVENTION

Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts (SGEM 2019)

Social Justice and Childhood Vaccine Injuries

Šimović, I. ; Preložnjak, B.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts (SGEM 2019)

The Nature of Parental Autonomy and Justification of its Limitation in Case of Immediate Medical Intervention

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
SWS Journal of Social Sciences and Art

Budućnost besplatne pravne pomoći: otvorena pitanja i perspektive daljnjeg razvoja

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Harmonius: Journal of legal and social studies in South East Europe

PRESUMPTION OF MOTHERHOOD ON THE CROSSROAD OF SURROGACY ARRANGEMENTS IN EU

Čulo Margaletić, Anica ; Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
EU and Member States – legal and economic issues

What is Clinical Legal Education?

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Clinical Legal Education in Western Balkans

Clinical Legal Education Between the Legal Labor Market Demands and the Need to Contibute to Society

Uzelac, Alan ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
6th ENCLE Conference: Clinical Legal Education: Innovating Legal Education In Europe

Challenges of Regulation for Games of Chance – the Gambler Takes It All

Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018

Legal Personality of Robots and Its Impact Rules

Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018

Kliničko obrazovanje na studiju prava i potrebe tržišta rada: treba li nam obvezno kliničko pravno obrazovanje?

Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2018.

Revision of the Posted Workers Directive - Is There Equality of Opportunity for Posted Workers?

Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Economic and Social Development, 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - “Legal Challenges of Modern World”

Moral Responsibility of State in Case of Vaccine Health Impairment

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Open Journal for Legal Studies

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Bezjak, Sandra ; Blagdan, Emita ; Čiček, Josip ; Dujić, Vladimir ; Džinić, Jasmina ; Grubišić, Ksenija ; Havranek, Jasmina ; Lalić Novak, Goranka ; Markus, Marija ; Matana, Maroje ; Matković, Teo ; Musa, Anamarija ; Ogresta, Jelena ; Preložnjak, Barbara ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Tecilazić Goršić, Ana ; Urbanc ; Kristina ; Vuković, dijana ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2018.

EUROPEAN EXPERIENCES AND CROATIAN PERSPECTIVES OF COMPENSATION PROGRAMS IN CASE OF CHILDHOOD VACCINE INJURY

Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
InterEU law east : journal for the international and european law, economics and market integrations

Impact of Cuts to Legal Aid - Comparative View and Economic Prospects

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
InterEULawEast - Journal for international and European law, economics and market integrations

Jednakost i pravo na zdravstvenu zaštitu

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
World Bioethics Day 2017: Equality, Justice and Equity’

Zastupanje u modernim sustavima besplatne pravne pomoći

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
PREOBRAZBA GRAĐANSKOG PRAVOSUĐA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI: Povijest i suvremenost

O državi i pravnom sustavu

Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2016.

Teorijska osnova za vrednovanje sustava besplatne pravne pomoći i njezina primjena na aktualno uređenje u Hrvatskoj

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Discouraging Unnecessary Litigation through the New Croatian Legal Aid System and Law Clinics

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

The financial challenges of clinical legal education: an example from a Zagreb law clinic

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
International journal of clinical legal education

The Financial Challenges of Clinical Legal Education in Legal Aid Reform. Example from Zagreb Law Clinic

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies - "Arbitration and Court Litigation: Cross‐Fertilization or Complementarity? "

Uvod u trgovačko pravo

Horak, Hana ; Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara ; Šafranko Zvonimir ; Poljanec, Kristijan
Udžbenik, 2016.

Ima li Hrvatska dobro uređen sustav besplatne pravne pomoći?

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Transformation of civil justice in Croatia and region: In memoriam Srećko Zuglia (1888 - 1969)

Kliničko obrazovanje na studiju prava i potrebe tržišta rada: treba li nam obvezno kliničko pravno obrazovanje?

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

A New Focus for Croatian Legal Aid System: encouraging early resolution and discouraging unnecessary litigation

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies Private Justice in Service of Public Goals? Outsourcing of Judicial Tasks and Functions - Blessing or Betrayal

Besplatno informiranje i savjetovanje kao pretpostavka pristupa pravosuđu. Evaluacija uređenja u Hrvatskoj iz komparativne perspektive.

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Iskustva pravnih klinika kao pružatelja pravne pomoći – Zašto se ZBPP mora promijeniti?

Uzelac, Alan ; Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Besplatna pravna pomoć-pravo ili iluzija?

Clinical legal education in Croatia-from providing legal assistance to the poor to practical education of students

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
International Journal of Clinical Legal Education

Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći

Preložnjak, Barbara
Doktorske disertacije, 2013.

Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth. The Example of Croatian Legal Aid System

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Strani pravni život

The Development of Legal Aid Systems in the Western Balkans. A Study of Controversial Reforms in Croatia and Serbia

Uzelac, Alan ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Kritisk Juss

Clinical legal education in Croatia – from providing legal assistance to the poor to practical education of students

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
10th International Journal of Clinical Legal Education Conference

Poznavanje, razumijevanje i stavovi hrvatskih sudaca o europskom i međunarodnom pravu

Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2012.

Uvod u trgovačko pravo

Horak, Hana ; Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara ; Šafranko, Zvonimir
Autorske knjige, 2011.

Iskustva Pravne klinike u Zagrebu - prije i nakon zakonskih promjena iz 2011.

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Reforma sustava besplatne pravne pomoći – budućnost pravnog savjetovanja? (Reform of legal aid system – the future of legal advice?)

Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth: Fulfilling Conditions for Legal Aid Under New Legal Aid Act

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies - "Truth and Efficiency in Civil Proceedings"

Pravna priroda ugovora o osiguranju života vezanog za investicijske fondove

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Corrective and Distributive Justice as Normative Faundations of Croatian Tort Law

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
International Graduate Legal Research Conference, King's College, University of London, London, UK

Pravno uređenje instituta besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj s osvrtom na zakonska rješenja post-jugoslavenskih država

Preložnjak, Barbara ; Šago, Dinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ugovor o osiguranju života vezan za investicijske fondove

Barbara Preložnjak
Magistarski radovi, 2009.

Prilozi unifikaciji europskog ugovornog prava

Mlikotin Tomić, Deša ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku

Mjesna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog isplate osigurane svote po polici osiguranja

Preložnjak, Barbara
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Poredbeno pomorsko pravo

Izabrani projekti

Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost

Šifra projekta:6988

Vrsta projekta: Hrvatska zaklada za znanost, znanstveni projekt

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u RH
Šifra projekta: 066-0661428-1303
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, znanstveni projekt
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šimonović