Popis časopisa i ostale domaće tekuće periodike

                                                      A - O        P - Ž

 

1. ACTA HISTORICO-OECONOMICA
2. ACTA TURISTICA
3. ADRIAS - slobodan pristup novijim člancima na webu

4. AKTUALNOSTI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE
5. ALCOHOLISM
6. ANALI ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HAZU - slobodan pristup novijim člancima na webu
7. ARHIVSKI VJESNIK - slobodan pristup novijim člancima na webu
8. ATTI / CENTRO DI RICERCHE STORICHE, ROVIGNO
9. BANKA
10. BUG
11. CARINSKI VJESNIK
12. CIT : JOURNAL OF COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY
13. CROATIAN ARBITRATION YEARBOOK
14. CROATIAN ECONOMIC SURVEY - slobodan pristup novijim člancima na webu
15. CROATIAN INTERNATIONAL RELATIONS REVIEW
16. CROATIAN YEARBOOK OF EUROPEAN LAW & POLICY - slobodan pristup novijim člancima na webu
17. CROATICA CHRISTIANA PERIODICA - slobodan pristup novijim člancima na webu
18. ČASOPIS ZA SUVREMENU POVIJEST - slobodan pristup novijim člancima na webu
19. DIJETE I DRUŠTVO
20. DOMETI
21. DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA - slobodan pristup novijim člancima na webu
22. DUBROVNIK ANNALS - slobodan pristup novijim člancima na webu
23. EKONOMIJA
24. EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA - slobodan pristup novijim člancima na webu
25. EKONOMSKI PREGLED - slobodan pristup novijim člancima na webu
26. EUROSCOPE - slobodan pristup novijim člancima na webu
27. FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA - slobodan pristup novijim člancima na webu
28. FINANCIJE I POREZI
29. FINANCIJSKA TEORIJA I PRAKSA - slobodan pristup novijim člancima na webu
30. FONTES
31. GODIŠNJAK HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
32. GODIŠNJAK TRIBINE PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU I KLUBA PRAVNIKA GRADA ZAGREBA - slobodan pristup novijim člancima na webu
33. GOSPODARSTVO I OKOLIŠ
34. HRVATSKA BIBLIOGRAFIJA. NIZ A - KNJIGE
35. HRVATSKA JAVNA UPRAVA
36. HRVATSKA PRAVNA REVIJA
37. HRVATSKA REVIJA
38. HRVATSKI GLASNIK INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
39. HRVATSKI LJETOPIS ZA KAZNENO PRAVO I PRAKSU
40.INFORMATOLOGIA - slobodan pristup novijim člancima na webu
41. INFORMATOR
42. INFORMATOR (NOVI INFORMATOR)
43. ING PREGLED SUDSKE PRAKSE
44. ING REGISTAR
45. IZBOR ODLUKA UPRAVNOG SUDA RH
46. IZBOR ODLUKA. VRHOVNI SUD
47. IZVJEŠĆA HRVATSKOGA SABORA
48. JAVNI BILJEŽNIK
49. KOLO
50. KRIMINOLOGIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA
51. LATINA ET GRAECA
52. LJETOPIS HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
53. LJETOPIS SOCIJALNOG RADA - slobodan pristup novijim člancima na webu
54. MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME - slobodan pristup novijim člancima na webu
55. MIROVINSKO OSIGURANJE - slobodan pristup novijim člancima na webu
56. MJESEČNO STATISTIČKO IZVJEŠĆE DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU
57. NARODNE NOVINE
58. NARODNE NOVINE. MEĐUNARODNI UGOVORI
59. NAŠE MORE - slobodan pristup novijim člancima na webu
60. ODVJETNIK
61. OSIGURANJE
62. OSJEČKI ZBORNIK
63. PAZINSKI MEMORIJAL 
64. PC CHIP
65. POLICIJA I SIGURNOST
66. POLITIČKA MISAO
67. POLITIČKE STRANKE U REPUBLICI HRVATSKOJ - slobodan pristup na webu
68. POMORSKI ZBORNIK
69. POMORSTVO - slobodan pristup novijim člancima na webu
70. POREDBENO POMORSKO PRAVO
71. POREZNI VJESNIK
72. POVIJESNI PRILOZI - slobodan pristup novijim člancima na webu
73. PRAVNI VJESNIK
74. PRAVNIK - slobodan pristup novijim člancima na webu
75. PRAVO I POREZI
76. PRAVO U GOSPODARSTVU
77. PREGLED PROPISA
78. PRIVREDNI VJESNIK
79. PROMET
80. QUADERNI (CENTRO RICHERCHE STORICHE – ROVIGNO)
81. RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
82. RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE
83. RAD HAZU. RAZRED ZA DRUŠTVENE ZNANOSTI
84. RAD I SIGURNOST
85. RADNO PRAVO
86. RADOVI ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HAZU U ZADRU - slobodan pristup novijim člancima na webu
87. REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU - slobodan pristup novijim člancima na webu
88. REVIJA ZA SOCIOLOGIJU - slobodan pristup novijim člancima na webu
89. LA RICERCA
90. RICERCHE SOCIALI
91. RIZNICA
92. SCRINIA SLAVONICA - slobodan pristup novijim člancima na webu
93. SLUŽBENI GLASNIK GRADA ZAGREBA - slobodan pristup na webu
94. SOCIJALNA EKOLOGIJA - slobodan pristup novijim člancima na webu
95. SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
96. SOCIOLOGIJA I PROSTOR
97. STATISTIČKE INFORMACIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - slobodan pristup novijim godištima na webu
98. STATISTIČKI LJETOPIS REPUBLIKE HRVATSKE
99. STATISTIČKI LJETOPIS ZAGREBA
100. SUDSKA PRAKSA – ŽUPANIJSKI SUD BJELOVAR
101. ŠUMARSKI LIST
102. SVEUČILIŠNI VJESNIK
103. SYNTHESIS PHILOSOPHICA - slobodan pristup novijim člancima na webu
104. TEB-OV PRIRUČNIK O POREZIMA
105. TREĆI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA
106. VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE - slobodan pristup novijim člancima na webu
107. VJESNIK DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI
108. VJESNIK ISTARSKOG ARHIVA: VIA
109. VJEŠTAK
110. ZAGREB INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS AND BUSSINES
111. ZBIRKA ODLUKA HRVATSKIH TRGOVAČKIH SUDOVA - slobodan pristup presudama na webu
112. ZBORNIK EKONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU - slobodan pristup novijim člancima na webu
113. ZBORNIK HRVATSKOG DRUŠTVA ZA AUTORSKO PRAVO
114. ZBORNIK ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE ZNANOSTI HAZU - slobodan pristup novijim člancima na webu
115. ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI - slobodan pristup novijim člancima na webu
116. ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU  - slobodan pristup novijim člancima na webu

117. ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI - slobodan pristup novijim člancima na webu

118. ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU - slobodan pristup novijim člancima na webu

 


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana