Druge knjižnice i njihovi katalozi

 

Ako je u našoj knjižnici neka literatura posuđena ili je nemamo, možete je potražiti i u ostalim knjižnicama, posebno domaće knjige i časopise. Provjerite njihove stranice, kao i njihove elektroničke kataloge:

 

  

   Skupni katalog CROLIST                                     Skupni katalog NSK i Sveučilišta u Zagrebu (beta)

 

 

 

Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice 

 

 Katalog Knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu

   

 

Katalog Knjižnice Pravnog fakulteta u Osijeku

 

 

 

Katalog Knjižnice Pravnog fakulteta u Rijeci

 

 

 

Katalog Knjižnice Jadranskog zavoda HAZU

dobar za pomorsko pravo

 

Katalog Knjižnice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

 

 

 

 

                          CROLIST

          Skupni katalog hrvatskih knjižnica

 

 

Katalog Knjižnice Hvatske akademija znanosti i umjetnost

 Digitalna zbirka

 

 

 

 

 

Skupni katalog (nekih) knjižnica Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu - skupni katalog

  

 

 

 Skupni katalog Knjižnica grada Zagreba

 Katalog Knjižnice IJF 

 

 

 

  

 

 

  

 

   Katalog knjižnice EIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  Pretraživač više svjetskih knjižničnih kataloga

 

 

 

Katalog Peace Palace library u Haagu

 

 

 

    

Pretraživač kataloga europskih knjižnica

 

 

 

 

Katalozi knjižnica zemalja bivše SFRJ osim RH, na sustavu COBISS

 

 

 

 

 Europena

 World Digital Library

 


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana