Prezentacije knjiznica PFZ 2014
Uvjeti korištenja građe

 - Radno vrijeme

 - Posudba i korištenje

 - Fotkopiranje i cijena usluga

Opće odredbe o kućnom redu

- Prilikom ulaska u prostore knjižnice nije dopušteno unositi hranu ili piće, niti bukom ili glasnim razgovorom ometati druge korisnike

- U čitaonicama i hodnicima knjižnice nije dopušteno pušenje

- Krađa ili namjerno oštećivanje građe se strogo kažnjava (plaćanje novčane naknade uz mogući gubitak studentskih prava).

- Građa izdana na korištenje ne može se iznositi izvan prostora knjižnice.


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana