Fotkopiranje i cijene usluga

- kopirati se može isključivo građu iz Knjižnice, u skladu s autorskopravnim zakonom.

- cijena kopije za studente, postidplomande, doktorande u RH: - 0,35 kn za A4 format

- Printanje za sve korisnike: 0,50 kn

- snimanje teksta na knjižničnu disketu, CD/DVD-ROM - 10 kn

Vanjski korisnici:

- cijena kopije za visokoškolske ustanove i knjižnice u RH, Hrvatski Državni arhiv, najviša tijela državne vlasti: 0,50 kn

- cijena kopije za ostale domaće i strane fizičke i pravne osobe: 1 kn

- izrada bibliografija i pretraživanje baza podataka za vanjske korisnike - 20 kn


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana