Pretraživanje fonda knjižnice

            

Za traženu knjigu ( u rezultatima "monografija") treba zapisati/isprintati njezinu signaturu, za članak ( u rezultatima "analitička jedinica") uz signaturu, najvažniji podaci su naslov časopisa ili publikacije u kojoj je objavljen, godina izdanja, broj tekućeg sveščića časopisa. Klikni za primjer

- Signatura za knjige sastoji se od
1. kombinacije rimskog i arapskog broja, pri čemu rimski broj (od I do XXI) označava struku, a arapski određeno izdanje pojedinog naslova, ili
2. kombinacije slova i arapskog broja, pri čemu slovo "E" označava elektroničku publikaciju a arapski broj određeno izdanje pojedinog naslova

Postoje i stari abecedni katalozi na listićima na TMT 14, a u stručnom katalogu knjige se traže po strukama (npr. I - ustavno i upravno pravo; II - građansko pravo), unutar struke po godinama izdanja, a unutar godine po abecedi


Stari članci u Odjelu Dokumentacije članaka, soba 21
Za vašu pretragu važan je podatak da se stariji stručni članci (1972-1991) ne mogu naći u računalnom katalogu, već na listićima u sobi 21, pretraživanje je po autorima i UDK (Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji)

Stariji članci u mnogo slučajeva važan su izvor literature, ne samo za komparativno-povijesnopravne radove, već i iz teorije prava i općih dijelova mnogih pravnih predmeta, povijesti prava, rimskog prava, sociologije i dr.
 

Savjeti za samostalno pretraživanje internetskog kataloga knjižnice:

 • moguće je po autoru, naslovu, UDK (klasifikaciji koja zamjenjuje riječi, tablica se otvara kada upišete broj) i predmetnicama (ključnim riječima)
 • moguće je omeđiti pretragu po godinama, jeziku i vrsti građe
 • kliknuti u sve plave linkove obzirom da vode u još novih podataka i bibliografskih jedinica, kao i do punih tekstova članaka na internetu. Klikni za primjer kako iskoristiti plave linkove u zapisu
 • prazno mjesto između predmetnica znači and, tj.  "daj mi dokument koji ima zajedno obje ili sve navedene predmetnice u sebi" (kazneno međunarodno)
 • +  (plus, bez razmaka) znači or, tj. ili (ne onako kao što to npr. na google-u znači - pojačana veza, kad su obje ključne riječi zabilježene u dokumentu) tj. "daj mi sve dokumente koji imaju ili jednu ili drugu predmetnicu" . Služi ako niste sigurni u neku predmetnicu ili želite sve zapise na obje teme (npr. "kazneno+međunarodno"- daj mi sve zapise koji imaju i kazneno i međunarodno u sebi)
 • - (minus, bez razmaka) znači  "daj mi zapis koji u sebi ima jednu ali ne i drugu ključnu riječ" - želite je isključiti ( npr. "kazneno - međunarodno" znači daj mi kazneno pravo ali ne i ono koje u sebi ima i međunarodni aspekt)
 • predmetnice su uglavnom na hrvatskom, uz neke internacionalizme ili latinizme
 • uz kataložne zapise onih članaka koji imaju puni tekst na internetu stoji i link, pa možete skinuti tekst i u cijelosti sa interneta

Dodatni problemi oko ključnih riječi: 

 • predmetnice se pridaju u knjižnici i ne moraju poklapati s onim što će korisnik napisati u pretraživač
 • Koristimo pravne termine - riječi. Ne upisivati nazive vaših (budućih) radova ili rečenice.
 • Pokušavamo u zapis pridodati i istoznačnice, pa i one iz "svakodnevnog " govora, ključne riječi još nisu sve normirane. No, često svaki zapis nema sve moguće varijante u sebi (npr. i managermenadžer imamo u svim novijimm zapisima) pogotovo stariji zapisi - pa treba biti kreativan  i isprobati varijante, da bi se dobilo još rezultata

Tipični problemi

 • nema pojma u bazi - ne odustati ako nema nekog pojma ili vam se čini da ima premalo rezultata , npr. "porodiljski-porodni", "nazivi - termini" (u trgovini kod INCOTERMS). "novčano potraživanje" npr. možda ima još pod pretragom  "novčana tražbina"
 • još bolje kombinirati i skraćivati: "novč* potraživanje + tražbina (daj mi sve što ima novč*i uz njega u istom dokumentu sve što ima potraž* ili tražb*)
 • bitno je znati terminologiju, "tvrtka" u pravu ima drukčije značenje nego u kolokvijalnom govoru - misli se na naziv, ime nekog trgovačkog društva, isto vrijedi i za "žig"- tu se misli na pojam iz industrijskog prava vlasništva - patent, trade mark, a ne na pečat ili štambilj. Čak i naziv "poduzeće" nema istovjetno zanačenje onom iz svakodnevnog govora.
 • isto i sa novim terminima, koji nisu uvijek povezani sa onim izašlim iz šire uporabe u pravu: budžet - proračun, spolno - seksualno, krivično - kazneno = rezultati su različiti
 • isti je smisao, ali su korištene različite riječi, međusobno unutar zapisa nepovezane, npr. Ekologija, treba probati i zaštita okoliša; ili dioničko društvo - preuzimanje ;  trgovačko društvo - preuzimanje, radnik - djelatnik, , spolno - seksualno, sredozemlje - mediteran, elektronička - elektronska, radnik - zaposlenik - djelatnik, novinarstvo - novinstvo
 • pravilo za ključne riječi je jednina, ALI pokušati i jednu i drugu varijantu, jer i neki pravni pojmovi su apriori u množini, no u zapisima nije uvijek jednina niti je uz nju uvijek pridodana i množina ( rezultati traženja pod "carina" nije identično traženju pod "carine", ili samo rezultat kod "privilegij", a 9 pod "privilegiji"). Važno je, jer npr. pod "opijat" nemamo ništa ali pod "opijati" ima - jer je skupni naziv za različite droge i alkohol-da se ne nabraja

Moguća rješenja:

 • konzultirati se s profesorom ili udžbenikom oko ključnih riječi, jer će možda dati onu predmetnicu koja je stavljena i od katalogizatora , obzirom da je takva terminologija
 • skraćivati riječi do istovjetnog korijena uz upotrebu oznake *, da se izbjegnu problemi oko množine (" carin*") ili sličnih varijanti jedne riječi ("elektron*")
 • izbjegavati jezične konstrukcije pa i one jednostavne (bolje je napisati "porez" "dobit", nego porez na                 dobit,  jer često pišemo ključne riječi samostalno, bez veznika i padeža. Negdje stoji pridodana ključna riječ porezna osnovica, a negdje porez osnovica (različita klasifikacijska praksa kroz godine): da dobijete sve rješenje je napisati "pore*" "osnovica"
 • U bazi nije sva relevantna literatura (pogotovo stručni članaci iz časopisa prije 1990) i treba se posavjetovati u sobi 19 i 21 na TMT 14 i na TMT3, kao i doći za sve ostale upite

 


Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana