prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc.
Biljana Kostadinov

Biljana Kostadinov je redovita profesorica u trajnom zvanju Katedre za Ustavno pravo.  Članica je Hrvatske akademije za pravne znanosti, osnivačica Hrvatsko-kanadskog akademskog društva, Hrvatske udruge za ustavno pravo; bila je u Uredničkom vijeću je Zbornika pravnog fakulteta i  Hrvatske javne uprave i Udruzi stipendista Vlade Francuske. Redovna je članica Francuske udruge za ustavno pravo, Udruge za kanadske studije srednje Europe,  Međunarodnog vijeća za kanadske studije i Američke udruge za političku znanost. Članica je vijeća eksperata Europske mreže Međunarodne udruge za ustavno pravo. Objavila je niz radova u domaćim i stranim znanstvenim knjigama i časopisima, urednica je tri međunarodna zbornika i autorica znanstvene monografije „Suvremeni francuski parlamentarizam“. Francuska udruga za ustavno pravo uručila joj je priznanje za doprinos znanosti poredbenog ustavnog prava i znanstvenu suradnju (AFDC, 23. 04. 2005., Agen, Francuska). Dobitnica je stipendije Vlade Francuske (Bourse du gouvernement français, Institut Charles de Gaulle et Université Panthéon–Sorbonne Paris I, Centre de recherches de droit constitutionnel, Paris (1992-93), (1998),  voditelj  prof. dr. sc. Didier Maus) i  Fulbright stipendija (Institute of United States Studies, University of London (1999) i Fulbright, The U.S. Constitution: Origins, Evolution & Contemporary Issues, Lafayette College, Easton, SAD, Fulbright American Studies Institute (2002), voditelj Instituta prof. dr.sc. John Kincaid).

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1986

Godina magistriranja: 1991

Godina doktoriranja: 1998

Na katedri od: 1988

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 518
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Hrvatska u konfliktnoj kohabitaciji (Milanović – Plenković)

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Vladavina prava-backsliding ili globalni kraj liberalne demokracije?

Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2021.

La neutralité économique de la Constitution en Croatie

Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2019.

La constitutionnalisation du modèle périodique d’interruption de grossesse en Croatie – Le jugement de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie numéro U-I-60/1991 e.a. du 21 février 2017

Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Le contrôle de constitutionnalité des référendums en Croatie

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Human Dignity in Croatia

Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Svijet bez odvjetnika - pravda bez vladavine prava

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2017.
35. Dan hrvatskih odvjetnika: Svijet bez odvjetnika?!

Direct Participation of the People in Public Power - Advantages and Disadvantages of a Referendum, Croatian and European Perspective

Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Granice slobode izražavanja u izvanrednim stanjima

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2016.
Europski dan odvjetnika, Sloboda izražavanja

Constitutional review of constitutional amendments

Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Predsjednik Republike - Mimikrija Ustava Republike Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

O izboru ustavnih sudaca

Kostadinov, Biljana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Hoće li Hrvatska izabrati ustavne suce na vrijeme?

Formiranje vlade u razvijenim parlamentarnim demokracijama – SR Njemačka i Velika Britanija

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Racionalizirani referendum - novi pravni fenomen u razvijenim demokracijama

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Načelo jasnoće referendumskog pitanja u Europi i u SAD-u

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Ususret Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske o referendumskoj promjeni izbornog zakonodavstva

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Apercu historique comparatif du droit de porter des armes aux Etats Unis et au Canada

Kostadinov, Biljana ; Kraus, Jaša
Poglavlja u knjigama, 2013.

Sadržaj 2. Amandmana na Ustav SAD-a

Kostadinov, Biljana ; Kraus, Jaša
Drugi radovi u časopisima, 2012.

O Ustavu Republike Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Canadian History, Space and Political Institutions


Uredničke knjige, 2012.

Constitutional Identity

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Prethodno pitanje ustavnosti

Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Predsjednik Republike - mimikrija Ustava Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske

Kostadinov, Biljana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori

O Ustavu Savezne Republike Njemačke: jamstvo ustavne vječnosti

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Migration, Globalization, Hybridity: Canadian and Croatian Experiences - Migration, Globalisation, Hybridite: Experiences Canadiennes et Croates (3rd International Conference of Canadian Studies, 21-23 May 2010)


Uredničke knjige, 2011.

Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije

Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Social and Cultural Implications of Multiculturalism - Implications Sociales et Culturelles du Multiculturalisme


Uredničke knjige, 2011.

Referendum građanske inicijative - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Ustavni identitet i materijalna kontrola ustavnosti ustavnih promjena - Austrija, Češka, Indija, Italija i Republika Hrvatska

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Ustavni identitet

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Referendum građanske inicijative i građanska inicijativa – poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj

Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Ustavni identitet

Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Le fédéralisme d'ouverture

Kostadinov, Biljana ; Ruždjak, Ana-Marija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
3rd Croatian-Canadian Academic Society (CCAS) Biannual International Conference

Identité constitutionnelle et question préjudicielle de constitutionnalité en droit croate

Kostadinov, Biljana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
VIIIth Congress of the International Association of Constitutional Law “Constitutions and Principles”

Judicial Independence with regard to the Constitutional Courts

Kostadinov, Biljana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Constitutional Justice in Internationalized Governance Structures in Kosovo and Beyond – Challenges and Comparisons

Constitutional Identity

Kostadinov, Biljana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
XII. International Congress on European and Comparative Constitutional Law “The Progressing Internationalization and Europeanization of Constitutional Law in Europe, in particular the Impact of the Lisbon Treaty” ; 2nd European Constitutional Forum

Les mutations de L'institution Présidentielle en Croatie

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Federalisme Multinational et Multiculturalisme Vus du Québec-Renoveau du Federalisme Canadien

Dubajić, Daria ; Kostadinov, Biljana
Poglavlja u knjigama, 2010.

Referendum građanske inicijative u Europi: Švicarska, Italija i Hrvatska

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Kohabitacija i vanjska politika

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Le constitutionalisme d'Etat aux Etats-Unis d'Amérique

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Le statut du President de la Republique en Croatie (1990-2008)

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

O zastupničkom prijedlogu promjene članka 15. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Zaštita temeljnih ustavnih prava i sloboda od europskog utjecaja - prioritet u Belgiji i Francuskoj

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Fragmentirane države u Europi

Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Ovlasti Predsjednika Republike nakon promjene Ustava Francuske od 23. srpnja 2008.

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Institutional Design in Divided Democracies

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država

Kraus, Jaša ; Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Autonomne zajednice u Španjolskoj

Gotovac, Miljenko ; Kostadinov, Biljana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Institutional Design in Divided Democracies

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Les Etats fragmentés et l'asymétrie

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Neposredna demokracija u SAD-u: ustavna inicijativa

Barić, Sanja ; Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Les nouvelles avancees du federalisme asymetrique. Le Canada en perspective

Cardinal, Linda ; Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a

Barić, Sanja ; Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.)

Kostadinov, Biljana
Autorske knjige, 2004.

Suvremeni francuski ustavnopolitički sustav: od kohabitacije do povratka tradicionalnoj logici Pete Republike

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Referendum građanske inicijative

Tomljanović, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Stranački sustav francuske Pete Republike - rezultat uporabe ustavnih institucija novog ustrojstva vlasti

Tomljanović, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Pravo raspuštanja parlamenta

Tomljanović, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Položaj Predsjednika Republike u Francuskoj Petoj Republici (1958.-1995.) Političko institucionalni temelji, ustavni model i zbilja

Tomljanović, Biljana
Doktorske disertacije, 1998.

Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Utjecaj Tardieuove misli o ustrojstvu državne vlasti na osnivače Pete Republike

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

Kulturna autonomija u Belgiji

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

Kanadski asimetrični federalizam

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

Konfederativna opcija - politički izbor Quebeca

Kostadinov, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.

Profesionalni interesi i članstva

Ustavno pravo

Poredbeno ustavno pravo

Ustavno pravo europskih država

Suvremeni politički sustavi

Ustavno sudovanje

Složene države i državne zajednice