prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
prof. dr. sc.
Branka Sladović-Franz

Branka SladovićFranz rođena je 12. prosinca 1971. u Garešnici. Srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Centru za odgoj i obrazovanje u kulturi u Zagrebu, a na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  diplomirala je socijalni rad 1994. godine. Magistrirala je 1998. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Socijalna psihijatrija, s radom “Stavovi stručnjaka prema spolnom zlostavljanju djece”. Doktorsku disertaciju “Psihosocijalni razvoj zlostavljane djece smještene u ustanovu socijalne skrbi”obranila je 2002. godine. Od siječnja do travnja 1997. godine bila je gost-predavač na WoodbrookeCollegeu, Birmingham, U.K., na internacionalnom treningu “Rad sa sukobima”. Od 1995. godine zaposlena je na Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao znanstveni novak a sada u zvanju redovitog profesora na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada. Nositeljica je kolegija  Interpersonalna komunikacija, Rješavanje sukoba i Socijalna skrb za djecu na preddiplomskom studiju socijalnog rada, sunositeljica kolegija Odabrana područja socijalnog rada  na diplomskom studiju socijalnog rada gdje predaje područje Socijalni rad s djecom. Na poslijediplomskom studiju iz Psihosocijalnog rada nositeljica je kolegija Medijacija i socijalni rad i Djeca u skrbi (kojeg predaje i na poslijediplomskom specijalističkom studiju Prava djece). Nositeljica je kolegija Obiteljska medijacija, Medijacija razvoda  i Djeca u medijaciji na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz Obiteljske medijacije.  Voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija iz Obiteljske medijacije. Bila je mentor 50 diplomskih i završnih radova na studiju socijalnog rada i jedne doktorske disertacije, jednog znanstvenog magistarskog rada i jednog završnog specijalističkog rada. Sudjelovala je u nizu znanstveno-stručnih konferencija, od toga 17 međunarodnih. Samostalno ili u koautorstvu objavila je preko 40 radova u znanstvenim i stručnim časopisima i knjigama s recenzijama te tri knjige - monografija „Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima“, sveučilišni udžbenik - „Interpersonalna komunikacija za socijalne radnike“ i priručnik „Individualno planiranje za dijete u udomiteljskoj obitelji“. Sudjelovala je u sljedećim znanstveno-istraživačkim projektima: „Socijalni rad i socijalna politika u Republici Hrvatskoj“ (1995. -1998.),  „Psihosocijalni aspekti zlostavljanja i zanemarivanja djece“ (1998. – 2000.), „Mogućnosti unapređenja skrbi za djecu u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima“ (1999.- 2006.) „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu“ (2002. – 2006.) gdje je bila voditeljica podprojekta „Evaluacijsko istraživanje mjera zaštite djece čiji je razvoj ugrožen u obitelji“ i „Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske“ (2007. – 2012.). Recenzirala je niz radova za domaće i strane časopise i knjige. Dobitnica je godišnje nagrade Društva Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima za znanstveni rad u području društvenih znanosti objavljen u akademskoj godini 1998/99. Voditeljica je istraživačkog projekta „Izazovi studiranja i potpore studentima odraslima u javnoj skrbi“ i sudjeluje kao istraživač u projektu UNICEF-a „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“.Bavi se supervizijom psihosocijalnog rada i obiteljske medijacije te edukacijom stručnjaka socijalne skrbi u području zaštite djece i rješavanju obiteljskih sukoba. Predsjednica je Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju, a aktivna je  članica i  Hrvatskog društva socijalnih radnika, Društva za psihološku pomoć i Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. Članica je uredništva Ljetopisa socijalnog rada od 2004. godine. 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

AKTUALNI IZAZOVI ALTERNATIVNE SKBI ZA DJECU

Sladović Franz, Branka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
„Suvremeni pristupi obitelji u socijalnoj skrbi"

EDUKATIVNA SUPERVIZIJA OBITELJSKIH MEDIJATORA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Sladović Franz, Branka
Završni radovi, 2020.

SPECIFIČNOSTI SUPERVIZIJE OBITELJSKIH MEDIJATORA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Procjena i uparivanje posvojitelja i djeteta

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2019.

ISKUSTVA I MOGUĆNOSTI RAZVOJA OBITELJSKE MEDIJACIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Sladović Franz, Branka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Savjetodavni i preventivni rad u zajednici - uloga obiteljskog centra

Specifičnosti supervizije u razvoju programa podrške roditeljima i djeci Rastimo zajedno – i mi

Urbanc, Kristina ; Pećnik, Ninoslava ; Sladović Franz, Branka ; Matić, Višnja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem Socijalni rad između politika i prakse

Iskustvo beskućništva mladih iz alternativne skrbi

Kasipović, Ivona ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem Socijalni rad između politika i prakse

Prikaz edukacije, iskustva i potpore razvoju obiteljske medijacije kao psihosocijalne intervencije

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Predkonferencija Razvoj obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem Socijalni rad između politika i prakse

Supporting Family Changes by teaching and practising Family Mediation in Croatia

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
International Congress „Da un legame all'altro- le transforamazioni resilienti dei rapporti.“, Sapienza-Univesity of Rome,

Edukativna supervizija medijatora roditeljskih sporova

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina ; Urbanc, Kristina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
4. Hrvatska konferencija o superviziji

Organizacija socijalne skrbi za djecu u Hrvatskoj

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2018.

Students’, caretakers’ and decision-makers’ perception of support in higher education for students with in-care experience

Urbanc, Kristina ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

ZNAČAJ PRAVOVREMENOSTI, TRAJNOSTI I STABILNOSTI

Sladović Franz, Branka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Dijete na čekanju

Resources and challenges of family mediation in Croatia Resources and challenges of family mediation in Croatia

Urbanc, Kristina ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
15th TiSSA TiSSA Plenum Conference

Analyses of judges' perspective in family mediation – contribution to the development of new modality of work

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja ; Urbanc, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Book of Abstracts of ERFCON 2017 - The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences at University of Zagreb,

RAD VODITELJA MJERA STRUČNE POMOĆI S DJETETOM

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
8.konferencija socijalnih radnika "SOcijalni rad u svijetu promjena"

Education for Family Mediators: experiences from postgraduate social work study in Croatia

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
EASSW-UNAFORIS Conference

IZAZOVI STUDIRANJA MLADIH ODRASLIH U ALTERNATIVNOJ SKRBI U HRVATSKOJ

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja ; Urbanc, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Tranzicija u odraslo doba djece i mladih iz alternativne skrbi

Sladović Franz, Branka
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
„Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“

Iskustva s poučavanjem i provedbom obiteljske medijacije iz perspektive praktikuma poslijediplomskog studija Obiteljska medijacija

Branica, Vanja ; Sladović Franz, Branka ; Urbanc, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
SIGURNA OBITELJ – STABILNO DRUŠTVO Obitelj u fokusu socijalnog rada

Preparation for successful stuyding of care- leavers.

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
33rd FICE Congress and 2ndCYC Conference „Togather towards a better world for children, adolescents and families

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Djeca u alternativnoj skrbi

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Posvojenje (ni)je alternativna skrb

Sladović Franz, Branka
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2015.
Kako smo postali obitelj: Posvojenje-dio moje priče

Students, care takers and decision makers perception of higher education for students with in-care experience

urbanc, kristina ; sladović franz, branka ; branica, vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th European Conference for Social Work Research (ECSWR) Ljubljana, 22.4. – 24.4.2015.2015

INDIVIDUALNO PLANIRANJE U SOCIJALNOM RADU, UDŽBENIK

KARAČIĆ, ŠTEFICA ; KLETEČKI RADOVIĆ, MARIJANA ; KRUŠELJ-GAČA, NATAŠA ; LAKLIJA, MAJA ; MILAS KLARIĆ, IVANA ; MUŽINIĆ, LANA ; RUSAC, SILVIA ; SLADOVIĆ FRANZ, BRANKA ; URBANC, KRISTINA
Ostalo, 2015.

Individualno planiranje u socijalnom radu s djecom

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Područja i ciljevi mjera stručne pomoći roditeljima izraženi kao očekivana promjena u ponašanju roditelja

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Smjernice za izradu plana mjera stručne pomoći roditeljima za zaštitu dobrobiti djeteta

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Dean
Poglavlja u knjigama, 2015.

Koncept sigurnosti kao temelj svih intervencija u zaštiti djece

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Procjenjivanje razvojnih rizika djeteta

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Laklija, Maja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Supervizijska podrška u ostvarenju ishoda učenja terenske prakse

Majdak, Marijana ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Uvođenje obiteljske medijacije u sustav socijalne skrbi - perspektiva stručnjaka

Breber, Marija ; Sladović Franz, Branka
Stručni radovi, 2014.

Samoprocjena kompetencija i znanja o obiteljskoj medijaciji stručnjaka socijalne skrbi

Branica, V. ; Sladović Franz, B. ; Ajduković, M.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
6. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA ; Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet

Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji

Laklija, Maja ; Sladović Franz, Branka
Autorske knjige, 2013.

The relevance and experience of education from the perspective of Croatian youth in-care

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Rješavanje sukoba o pitanjima starijih osoba: mogućnosti obiteljske medijacije

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje : izazovi za socijalni rad

Child Welfare in Croatia: History and Current Position

Branica, Vanja ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2012.

Socijalna podrška hrvatskih studenata s iskustvom odrastanja u javnoj skrbi

Sladović-Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
12th International EUSARF Conference

Protection of Children's Rights in Family Mediation

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
The First International Congress of Transformative Mediation

Profesionalni razvoj stručnjaka u zaštiti djece: izbor ili obveza

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
5. simpozij socijalnih radnika

Značajke procesa odlučivanja u socijalnoj skrbi za djecu

Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Percepcija stručnjaka o očevima u provedbi nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Stručni radovi, 2010.

Osnove interpersonalne komunikacije za socijalne radnike

Sladović Franz, Branka
Ostalo, 2009.

Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Instrumenti socijalnog rada za procjenjivanje obiteljske situacije i potreba djeteta

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Procjenjivanje roditeljskih sposobnosti i izvršavanja roditeljskih zadaća

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Smjernice za izradu programa i plana nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao procesa planiranih pozitivnih promjena u obitelji

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u socijalnoj skrbi za djecu

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Skrb za djecu čiji je razvoj ugrožen u obitelji

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2008.

Obilježja uloge očeva u socijalnoj skrbi za djecu

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
III. Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske

Mogućnosti i izazovi kvalitativnog pristupa u istraživanju skrbi za djecu

Ajduković, Marina ; Kregar Orešković, Klaudija ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Iskustvo života u dječjem domu: Kvalitativna analiza izjava mladih

Sladović Franz, Branka ; Kregar Orešković, Klaudija ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Kvalitetne rane intervencije s obiteljima u kojima su djeca pod rizikom – iskustva projekta UNICEF-a Hrvatska

Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
III. Simpozij socijalnih radnika "Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu"

Značenje Ljestvice depresivnosti za djecu u procjeni mentalnog zdravlja djece i adolescenata u javnoj skrbi

Ajduković, Marina ; Rajhvajn, Linda ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Childcare in Croatia-Perspectives from a Longitudinal Study

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
IFSW World Conference 2006 Munich

Razvoj skala za ispitivanje stavova prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Kamenov, Željka ; Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Petogodišnje praćenje mentalnog zdravlja djece u dječjim domovima i kriteriji njihovog izdvajanja iz obitelji

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
17. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Način i uspješnost zadovoljavanja psihosocijalnih potreba djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi smještene u Domu za djecu obiteljskog tipa "Nuevo futuro"

Racz, Aleksandar ; Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2005.
II. simpozij socijalnih radnika

Stavovi stručnjaka i opće populacije prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2005.
II. simpozij socijalnih radnika

Stavovi stručnjaka socijalne skrbi prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Kamenov, Željka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Razlozi izdvajanja i obilježja života u primarnoj obitelji djece u javnoj skrbi

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Kregar Klaudija
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Obilježja obiteljske medijacije

Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Behavior and Emotional Problems of Children in Out-of-Home Placement in Croatia

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Childhoods 2005. Children and Youth in Emerging and Transfoming Societies

Stavovi stručnjaka i opće populacije prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
II. simpozij socijalnih radnika

Behavioural and emotional problems of children by type of out-of-home care in Croatia

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Residential Care for Children at Risk - Additional Source of Trauma

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
20^th International Society for Traumatic Stress Studies. Annual Meeting

Samoprocjena ponašanja mladih u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Mišljenje stručnjaka o izdvajanju djece iz obitelji: Rezultati intervjua

Sladović Franz, Branka
Stručni radovi, 2004.

Odabir izvanobiteljskog smještaja djece ugroženog razvoja u obitelji

Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Predictors of behavioural and emotional problems of children placed in children's homes in Croatia

Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Mentalno zdravlje djece u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
XVI. dani Ramira Bujasa. Sažeci priopćenja

Percepcija socijalne podrške djeci u dječjim domovima i u udomiteljskim obiteljima

Sladović Franz, Branka ; Mujkanović, Đenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Izdvajanje djece iz obitelji kao mjera socijalne skrbi

Sladović Franz, Branka ; Mujkanović, Đenka
Stručni radovi, 2003.

Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima

Sladović Franz, Branka
Autorske knjige, 2003.

Razumijevanje sukoba

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Prevladavanje sukoba

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Treatment needs of Abused Children in Residential Care in Croatia

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
7th EUSARF Congress 2002, Trondheim, Norway

Psihosocijalni razvoj zlostavljane djece smještene u ustanovu socijalne skrbi

Sladović Franz, Branka
Doktorske disertacije, 2002.

Početni intervju s djetetom u slučajevima sumnje na seksualno zlostavljanje

Sladović Franz, Branka
Stručni radovi, 2002.

Spolno zlostavljanje djece

Sladović (Franz), Branka
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Profesional Identification in the process of practice teaching in social work education in Croatia

Sladović (Franz), Branka ; Urbanc, Kristina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2000.
Social Work and Social Development - New Trends in Changing Europe

Subjektivni stres u dječjem domu i strategije suočavanja kao činitelji rizika i zaštite za pojavu poremećaja u ponašanju

Sladović (Franz), Branka
Poglavlja u knjigama, 2000.

Obilježja seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj(1990-1998)

Sladović (Franz), Branka ; Družić, Olja
Stručni radovi, 2000.

Neka obilježja života djece u dječjim domovima

Ajduković, Marina ; Sladović (Franz), Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Supervizija u Hrvatskoj: Preliminarno ispitivanje stavova i očekivanja socijalnih radnika

Ajduković, Marina ; Potočki, Željka ; Sladović (Franz), Branka
Stručni radovi, 1999.

Stavovi hrvatskih stručnjaka prema spolnom zlostavljanju djece

Sladović (Franz), Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Struktura stavova stručnjaka prema spolnom zlostavljanju djece

Ajduković, Marina ; Sladović (Franz), Branka ; Buško, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Znanje, iskustvo i potrebe stručnjaka u radu sa spolno zlostavljanom djecom

Sladović (Franz), Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Stavovi stručnjaka prema seksualnom zlostavljanju djece

Sladović (Franz), Branka
Magistarski radovi, 1998.

Potrebe i interesi za posredovanjem u socijalnom radu

Trgovčević, Nada ; Sladović (Franz), Branka
Stručni radovi, 1997.

Evaluacija programa učenja rješavanja sukoba u dječjoj dobi

Sladović (Franz), Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Profesionalni interesi i članstva

Članica Hrvatske udruge socijalnih radnika.

Članica Društva za psihološku pomoć.

Članica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež

Članica i predsjednica Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju.


Izabrani projekti

Projekt Studija socijalnog rada  „Izazovi studiranja i potpore studentima odraslima u javnoj skrbi“ (The challenges of studying and support to in-carestudents)

Projekt UNICEF-a „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“. (Strengthening capacity of social care system  for implementation and evaluation of child protection interventions done by social welfare agencies)