prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc.
Branko Smerdel

Predstojnik Katedre za Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2000); dekan Fakulteta 2003-2005; urednik Zbornika PFZ 2000 -2003.

 

Napredovanje: asistent 1973; znanstveni asisent 1978; docent 1985; izvanredni profesor 1988; redovni profesor 1990; u trajnom zvanju od 1996. 

 

Magistrirao 1977, na temu: Politička odgovornsot ministara; doktorirao 1984. sa tezom: Evolucija predsjedničke vlade u SAD: kongesni veto.

 

Autor i koautor više udžbenika i knjiga, te preko 100 znanstvenih i stručnih radova. Usavršavao se u Velikoj Britaniji i SAD; sudjelovao u pisanju Ustava RH 1990 i ustavnih promjena 2000.  i 2010. godine.

 

Član Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora 1990-2015. Član Odbora za Statut Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2017.) Odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Rugjera Boškovića za znanstveni rad 1999.; nagradom Božidar Adžija za znanstvenu knjigu 1988; priznanje zaklade Jadranko Cnić za znanstveni članak 2011. Posebno priznanje rektora Sveučilišta u Zagrebu za rad na integraciji Sveučilišta.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1973

Godina magistriranja: 1977

Godina doktoriranja: 1984

Na katedri od: 43

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 520 Telefon kućni:
4597 520
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

uz prethodnu najavu na mail branko.smerdel@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Ustav, populizam i kraj liberalne demokracije - "referendumanija ugrožava temelje ustavnog poretka"

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Kriza demokratskog konstitucionalizma i izgledi demokratske tranzicije u RH

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

The Two Professors: A Parallel Journey in Search of Meaning of Constitutions

Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2017.

Akutna kriza vlasti izraz je kronične krize hrvatskog konstitucionalizma

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Hrvatska pravna revija

Predgovor: za povratak idealima krčkog Nacrta "Božićnog ustava"

Smerdel, Branko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Okrugli stol povodom 25. obljetnice donošenja prvog hrvatskog Ustava

Zadaće pravne znanosti i pravničke struke na dvadesetu obljetnicu "Božićnog ustava" - Ustavni izbor i procesi ostvarivanja najviših ustavnih vrednota i strateških ciljeva Republike Hrvatske

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Krčki zbornik

Constitutional Design, Development and Prospects of the Croatian "Hybrid" Parliamentary Government

Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2016.

Kako odgovoriti na prijeteću krizu ustavnog sudstva?

Smerdel, Branko
Stručni radovi, 2016.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Kriza Ustavnog suda: narav pogibelji i znanstveni odgovor - Prijedlog ustavno utemeljenog rješenja obnove Ustavnog suda Republike Hrvatske

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Hrvatska pravna revija

Može li nas državni poglavar izvesti iz blokade?

Smerdel, Branko
Stručni radovi, 2015.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji - apel eurorealista

Smerdel, Branko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Europa i enciklopedija - kultura i kodifikacija

Hibridni parlamentarizam nakon tri predsjednička mandata

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Design and Operation of the "Hybrid" Presidency - Evaluation of the Power-Sharing in the Croatian Top Executive

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

In Quest of a Doctrine: Croatian Constitutional Identity in the European Union

Smerdel, Branko
Stručni radovi, 2014.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Uvod: O referendumu narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji

Podolnjak, Robert ; Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2014.

Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive


Uredničke knjige, 2014.

Central European Democratic Transition: the Paradigm of a Constitutional Revolution

Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2014.

In quest for a theory: Croatian Constitutional Identity in the European Union

Smerdel, Branko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2014.
IX Congress of the IACL - AIDC,

In Quest for a Doctrine: Croatian Constitutional Identity Within the European Union

Smerdel, Branko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
World Congress of the IACL, Workshop 9: Constitutional Identity

Republic of Croatia

Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2014.

Hrvatski konstitucionalizam danas. U svijetlu Projedloga ustavnih promjena

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Informator - instruktivno-informativni list za pravna i društvena pitanja

Prijeti li nam ustavna kriza?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Ustavna revolucija, demokratska tranzicija i vladavina prava

Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2013.

Ustavno uređenje europske Hrvatske

Smerdel, Branko
Autorske knjige, 2013.

Rasprava

Smerdel, Branko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Hrvatski pravni sustav

Klasična teorija parlamentarne odgovornosti i novi izazovi

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji: državna zajednica ili zajednica novog tipa?

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Hrvatska pravna revija

Teorija o ustavotvornom inžinjerstvu i njezin utjecaj na izgradnju demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske

Smerdel, Branko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Ustavi i demokracija - Strani utjecaji i domaći odgovori

O ustavima i ljudima: uvod u ustavnopravnu kazuistiku

Smerdel, Branko
Autorske knjige, 2012.

English for Lawyers

Pavić, Zlata ; Smerdel, Branko ; Vićan, Dunja
Autorske knjige, 2012.

Tko čuva čuvare? Regulatorne agencije u pravnom poretku

Smerdel, Branko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Susret pravnika

Central European Democratic Transition: the Paradigm of a Constitutional Revolution

Smerdel, Branko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Thirtieth Anniversary of the International Association of Constitutional Law (IACS)

Constitutional identity in the European Union: Beyond the View From the Courts

Smerdel, Branko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
The Eighth Congress of Constitutional and European Law

O Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: prilog raspravi

Branko Smerdel
Stručni radovi, 2012.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Nazavisni regulatori: o potrebi racionalizacije sustava

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Informator-instruktivno-informativni list za ekonomska i pravan pitanja

The Theory of Constitutional Engineering after Two Decades of Transition

Smerdel, Branko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Pomen ustavnosti in ustavna demokracija

Kraj tranzicije i nužnost konsolidacije pravnog sustava

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Hrvatska pravna revija

Platypus Reconsidered: How to Integrate Independent Regulators into the Croatian Constitutional Order

Smerdel, Branko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Regulatory agencies

Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji - Apel eurorealista

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Studia lexicographica

Ustavnost izmjena Ustavnog zakona o pravima manjina i Zakona o izboru zastupnika

Branko Smerdel
Stručni radovi, 2011.
Političke analize

Problemi tranzicije i povratak ustavnom inženjerstvu

Branko Smerdel
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Revus. revija za europsko ustavnost

Zadaće pravne znanosti i pravničke struke na dvadesetu obljetnicu „Božićnog Ustava“ – ustavni izbor i procesi ostvarivanja najviših ustavnih vrednota i strateških ciljeva Republike Hrvatske

Smerdel, Branko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Okrugli stol "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske"

O neustavnosti Zakona o sprečavanju sukoba interesa

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Hrvatska ustavnost u Europskoj uniji

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Anomija, javnost i nužnost institucionalizacije

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Parlamentarizam, sloboda govora i zastupnički imunitet

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

RATIO LEGIS: Problemi teleološke interpretacije u prijelaznom razdoblju

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Može li neprovediv zakon biti ustavan?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

ARS LONGA, IMPERIUM BREVIS: o ograničenju trajanja mandata

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

RATIO CONSTITUTIONIS: kako popuniti ustavnopravne praznine?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Caveat: Ustavokvaritelji (ponovno) nastupaju

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

VIGILANTIBUS IURA: kako imenovati veleposlanike?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Leges et circenses: kako pisati zakone

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

CURIA LOCUTA, CAUSA AUTEM NON FINITA: zastupnik nema kome pisati

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

SUMMUM IUS: što je to uopće dobar zakon?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Kohabitacija i organizacija: Kome treba pravni savjetnik i kako ga izabrati?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Ustavne promjene 2011.: koliko je važno biti i postati "ustavna kategorija"

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Quod populus vult: zakonodavstvo o referendumu ne dopušta žurnost

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Pravo javnosti na pristup informacijama: monitoring treba nadzirati!

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Errare humanum est: o čišćenju Ustava i pročišćavanju pročišćenog teksta

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

SUSPICIO IURIS: gdje su korijeni našeg odnosa prema ustavnosti?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Lupus sapiens: o odnosu ljudi i Ustava

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

"Dupli pas" vladajućih: Zakon o ukidanju zastare (čl.31.st.4. Ustava Republike Hrvatske)

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Vlast u zaleđu: je li demokratski prekrajati izborne jedinice?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

"Poučak Dengove mačke" i zaštita ljudskih prava: bi li ukidanje specijalnih ombudsmana doista osnažilo pučkog pravobranitelja?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Nemoguća misija: je li moguće spriječiti sukobe interesa?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Tko pita ne skita: smije li Predsjednik Republike sazvati konzultacije?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

"Što se grbo rodi, usud ne ispravi" - Ustavni sud pred izazovima pozitivne diskriminacije

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Apel eurorealista: sačuvati hrvatski Ustav!

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Jesu li bolji ministri političari ili stručnjaci?

Smerdel, Branko
Stručni radovi, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Parlamentarna vladavina i stranačka dominacija

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

O sudskoj slozi i izdvojenim mišljenjima

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Profesor na ispitu iz ustavnog prava

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Granice slobode izražavanja: skrnavljenje državnih simbola

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

"Uzlet i prizemljenje" hrvatskih neovisnih regulatora

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Neukusno i nedopušteno: gdje su granice slobode izražavanja?

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Neposlušne institucije i njihova odgovornost

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi – Projekt MZOŠ broj 066-0661428-2502 (2007.-2011.)


Uredničke knjige, 2011.

The Constitution of the Republic of Croatia


Uredničke knjige, 2010.

Za povratak obećanjima "Božićnog Ustava"

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Ustav, predsjednik i ini tumači narodne volje

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Neposredno odlučivanje i njegove ustavne granice

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Hrvatska pravna revija

Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010. godine

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Hrvatska pravna revija

Dileme neovisnog i aktivnog sudstva u suvremenoj teoriji i ustavnoj tranziciji

Smerdel, Branko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Znanstveni skup povodom objave knjiga dr.sc. Petra Bačića i prof.dr.sc. Arsena Bačića

REFERENDUM I NJEGOVE USTAVNE GRANICE Povodom pitanja 'jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma?', upućenog Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu "božićnog Ustava"

Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2010.

Promjena Ustava kao politički i kao pravni akt: problemi formulacije, intepretacije i implementacije

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Odgovornost vlade u europskom kontekstu: Kako europske (parlamentarne) institucije “rade svoj posao”

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ministarska odgovornost i parlamentarizam: od klasične teorije do suvremenih hrvatskih prijepora o ustrojstvu vlasti

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ustavno pravo

Smerdel, Branko ; Sokol, Smiljko
Autorske knjige, 2009.

Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskog Ustava

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Revus

Znanost, struka i politika: ustavne promjene 2009.

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Temeljni zakon SR Njemačke: pouke za tranzicijsku i europsku ustavnost

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Ustavne promjene i hrvatski parlamentarni sustav - argumenti u prilog pozitivnog ustavnog modela ustrojstva vlasti

Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2009.

Akt vladanja u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Je li potrebno mijenjati ustavni položaj i ovlasti predsjednika Republike - prijedlozi i mišljenja

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Ustavno pravo

Smerdel, Branko ; Sokol, Smiljko
Ostalo, 2007.

Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971.


Uredničke knjige, 2007.

Croatia

Smerdel, Branko
, 2007.

Ekspertski tekst Nacrta Ustava Crne Gore

Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2007.

Aktualnost federalnog načela - Pouke ustavne reforme iz 1971. godine

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Ustavna osnova prava javnosti na informaciju

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Razvoj modela unaprjeđivanja kvalitete studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


Uredničke knjige, 2006.

The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development

Smerdel, Branko ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association

Regularorne agencije

Smerdel , Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Informator

Ustavno pravo

Smerdel, Branko ; Sokol, Smiljko
Autorske knjige, 2006.

Ustavno pravo

Smerdel, Branko ; Sokol, Smiljko
Ostalo, 2006.

Predsjednik Republike između Ustava i politike

Smerdel, Branko
, 2004.

Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine

Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2004.

Problemi konstitucionalizma i reforma pravosuđa

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

The Convention on the Fututre of Europe and the Process of Constitutional Choice

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Report of activities - Federal Trust for Education and Research

Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji - Pokušaj preliminarne prosudbe rezultata Konvencije o budućnosti Europe

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

The Constitution of Europe Convention on the Future of Europe and the Process of Constitutional Choices

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Revus revija za evropsko ustavnost

Panel diskusija o nastavi prava Europske zajednice održana u okviru Jean Monnet seminara "Stabilization and Association Process and Future of Europe", Dubrovnik, 2. ožujka 2003.

Rodin, Siniša ; Smerdel, Branko ; Ćapeta, Tamara ; Maduro, Miguel ; Shaw, Jo ; Stadlmeier, Sigmar ; Selanec, Goran ; Vasiljević, Snježana ; Goldner, Iris
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Konvencija o budućnosti Europe: pokušaj prethodne prosudbe rezultata

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Konstitucionalizam i stabilnost ustava

Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 2001.

Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske - nova ustavna rješenja i njihovi izgledi

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu

The Constitution of the Republic of Croatia


Uredničke knjige, 2001.

Ustavni zakon o ustavnom sudu Republike Hrvatske - The Constitutional Act on the Constitutional Court of the Republic of Croatia

Smerdel, Branko ; Vićan, Dunja
Autorske knjige, 2000.

Novi sustav ustrojstva vlasti

Smerdel, Branko
Stručni radovi, 2000.
Informator

Stručne osnove za izradu prijedloga promjene Ustava Republike Hrvatske

Mratović, Veljko ; Smerdel, Branko ; Bačić, Arsen ; Crnić, Jadranko ; Filipović, Nikola ; Lauc, Zvonimir
Drugi radovi u časopisima, 2000.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Konstitucionalizam i promjena vlasti

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu

Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Vladavina prava

Temeljne značajke Ustava Kraljevine Nizozemske

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.
Vladavina prava

Ustavni ustroj Republike Hrvatske

Sokol, Smiljko ; Smerdel, Branko
Autorske knjige, 1998.

Načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i Hrvatski ustav

Smerdel, Branko
Stručni radovi, 1998.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ustavno pravo

Sokol, Smiljko ; Smerdel, Branko
Ostalo, 1998.

Prema hrvatskoj teoriji lokalne samouprave

Smerdel, Branko
Drugi radovi u časopisima, 1997.
Pravni vjesnik

Korupcija u Britanskom parlamentu

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.
Vladavina prava

Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno značenje budžetske krize 95.-96. godine

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.
Politička misao

Croatian Parliament in a Comparative Perspective

Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.
Croatian critical law review

Croatian Imperial Presidency: Constitutional Design and Operation

Smerdel, Branko
Druga sudjelovanja na skupovima, 1993.
International Conference on Heads of the State in New Democracies, Chicago Law School - Central European University

Restitution of Property and Privatization in Croatia

Smerdel, Branko
Druga sudjelovanja na skupovima, 1993.
International Conference on Restitution and Privatization, Central European University and the University of Chicago Law School

Novi Ustav Hrvatske: nastanak, osnovne ideje i institucije

Kregar, Josip ; Šimonović, Ivan ; Smerdel, Branko
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Die Verfassung der Republic Kroatien: Politische Ramenbedigungen und Grundlegende Probleme

Kregar, Josip ; Šimonović, Ivan ; Smerdel, Branko
Poglavlja u knjigama, 1991.

Komunalni sustav grada Zagreba

Ivanišević, Stjepan ; Kregar, Josip ; Pavić, Željko ; Pusić, Eugen ; Smerdel, Branko ; Šimonović, Ivan ; Šipka, Predrag
, 1989.

Američke teorije federalizma: mjesto i značaj političke teorije složene republike Vincenta Ostroma u suvremenoj znanosti o federalizmu u Sjedinjenim Državama

Smerdel, Branko
, 1989.

Politička teorija složene republike

Ostrom, Vincent
Autorske knjige, 1989.

Organizacija vlasti: političke ideje, ustavni modeli, zbilja

Sokol, Smiljko ; Smerdel, Branko
Autorske knjige, 1988.

Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba : Društveno-politički aspekti komunalnog sistema I.

Ivanišević, Stjepan ; Kregar, Josip ; Pavić, Željko ; Pusić, Eugen ; Ramljak, Milan ; Smerdel, Branko ; Šimonović Ivan ; Šipka, Predrag
Autorske knjige, 1985.