PRIJAVE:
Javna nabava - Ekonomski najpovoljnija ponuda
Prijave

 

 

Kao pretpostavka za upis programa propisuje se završeno srednjoškolsko obrazovanje. Svi polaznici nastave koji bi uredno ispunili svoje nastavne obveze o tome će dobiti potvrdu (članak 57. stavak 1. Statuta Fakulteta). Završetkom edukacije polaznicima će biti dodijeljena 2 ECTS boda pod uvjetom da polože usmeni ispit iz materije koja se predavala na edukacji. Također, polaznici će ispit moći položiti i pisanjem eseja u kojem će, u skladu s pravilima pisanja znanstvenog rada, morati analizirati pojedine primjere iz prakse primjene pregovaračkog postupka bez prethodne objave. Takvi bi radovi morali biti pozitivno ocijenjeni te usmeno obranjeni. Dodijeljeni ECTS bodovi moći će se priznati kao ispunjenje odgovarajućih studijskih obveza na poslijediplomskim specijalističkim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Cijena programa po polazniku iznosi 1.750,00 kuna. Upisnina pokriva sve troškove programa, što uključuje nastavne materijale (.ppt prezentacije i sl.), izdavanje potvrde ili svjedodžbe i okrjepu na nastavi.

 

Ukoliko ste zainteresirani sudjelovati u programu, molimo vas da do 9. rujna 2019. ispunite obrazac za prijavu na sljedećem linku.

Za sva pitanja možete se obratiti  na mail gosp. Jasminu Mujinoviću - jasmin.mujinovic@pravo.hr.