PROGRAM I SATNICA:
Javna nabava - Ekonomski najpovoljnija ponuda
Program i satnica

Ponedjeljak, 23.9.2019.

Nastavna jedinica

17:00 – 17:45

Uvodni sat, predstavljanje i upoznavanje polaznika 

17:45 – 18:30

Općenito o pregovaračkom postupku bez prethodne objave

18:30 – 18:40 

Stanka

18:40 – 19:25

Pregovarački postupak bez prethodne objave u pravu EU 

19:25 – 20:10

Pregovarački postupak bez prethodne objave u hrvatskom pravu

20:10 – 20:15

Stanka

20:15 – 21:00

Pregovarački postupak bez prethodne objave u hrvatskom pravu II

 

 

Utorak, 24.9.2019.

Nastavna jedinica

17:00 – 17:45

 

Pregovarački postupak bez prethodne objave – primjeri dobre i loše prakse

17:45 – 18:30

Pregovarački postupak bez prethodne objave – primjeri dobre i loše prakse

18:30 – 18:40 

Stanka

18:40 – 19:25

Pregovarački postupak bez prethodne objave – primjeri dobre i loše prakse

19:25 – 20:10

Pregovarački postupak bez prethodne objave – primjeri dobre i loše prakse

20:10 – 20:15

Stanka

20:15 – 21:00

Diskusija