prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
prof. dr. sc.
Dalibor Čepulo

Dalibor Čepulo redoviti je profesor u trajnom zvanju. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi od 1990,  te predaje predmete iz područja pravne povijesti i pravne kulture na diplomskom studiju te na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim  studijima. Gostujući profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču (2018/2019). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1983. na kojem je i magistrirao na poslijediplomskom studiju iz upravno-političkih znanosti (1990.). Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu s disertacijom o modernizacijskim reformama u razdoblju uprave bana Ivana Mažuranića (1999.). Radio je kao odvjetnički vježbenik (1984.-86.), kao viši stručni suradnik u Elektroprivredi Hrvatske (1986.) i kao istraživač u Institutu za suvremenu povijest u Zagrebu (1987.-90.). Jednomjesečna stručna usavršavanja na Faculté internationale de droit comparé u Strassbourgu (1987.) i Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte u Frankfurtu (2005.). Pozvana izlaganja ili Erasmus predavanja na pravnim fakultetetima sveučilišta u Budimpešti (ELTE), Harvardskom sveučilištu (Cambridge, Mass, USA), Helsinkiju (University of Helsinki), Reykjaviku (University of Iceland), Madridu (Complutense Universidad) i Cordobi (University of Cordoba). Objavio je pet knjiga u zemlji i jednu u inozemstvu (De Gruyter) te veći broj znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Urednik za struku pravna povijest Pravnog leksikona i suradnik u drugim izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu te suradnik Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Austrijske akademije znanosti i Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (Erich Schimdt Verlag). Bio je voditelj ili suradnik više međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata. Član Savjetodavnog vijeća Anuario de Historia del Derecho Español od 2019.  U dva mandata član Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i predsjednik Odbora za društveno-humanističke znanosti (2004-2012). Prodekan u mandatu 2011.-2013.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Mažuranićeve reforme 1873-1880: modernizacija kao izgradnja nacije i države

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2019.

Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme


Uredničke knjige, 2019.

Human dignity, right to self-determination, and dissolution of former Yugoslavia

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Studies on life and human dignity. International seminar: "New challenges for law: genetic edition, human ecology, and human dignity in life and death"

Institutions and nation-building: Croatian autonomy 1868-1918

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost

Hrvatsko-ugarska nagodba između norme i stvarnosti

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Hrvatsko-ugarsk nagodba: institucije i stvarnost

Institutions and nation-building: Croatian autonomy 1868 - 1918

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost

Autonomy, institutions and nation-building: liberal reforms in Croatia 1873 - 1880

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
European Social Science History Conference

Liberal reforms in Croatia 1873 - 1889: modrnisation as the state-building?

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
70th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Croatian-Hungarian Compromise between cooperation and conflict

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Conflict and Cooperation. 150 years of the Austro- Hungarian Settlement

Jury trial in Croatia-Slavonia 1848-1921

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Laien in der Gerichtsbarkeit. Geschichte und aktuelle Perspektiven

Electoral system in Croatia 1848-1918: authoriatarianism, liberal elitism and territorial autonomy

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
69th Congress of International Commission for the History od Representative and Parliamentary Institutions

Organisation und Unabhängigkeit des Gerichtswesens in Kroatien und Slawonien 1849 - 1918

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs

Neovisnost hrvatskog sudstva – tradicijski deficit

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
PREOBRAZBA GRAĐANSKOG PRAVOSUĐA U HRVATSKOJ I SUSJEDNIM ZEMLJAMA Suvremenost i povijesna perspektiva: in memoriam prof. Srećko Zuglia (1888. – 1969.)

Formation of the modern Croatian legal system in the 19th century: between tradition and modernity

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Society, Law and Legal Culture

Forming of modern Croatian legal system in the 19th century: between modernity and tradition

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Society, law and legal culture

Croatian Hungarian Compromise, the State Diet and the Croatian Diet 1868 - 1918

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
68th Conference of the International Commission for the history of representative and parliamentary institutions

Sukob interesa i korupcija u Paškom statutu

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2016.

Pravosuđe u hrvatskim zemljama od 1790. do 1918.

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2016.

Entwicklung der Regierungsinstitutionen des Königreiches Kroatien und Slawonien 1868-1918

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2015.

Povijest i pravna povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Čepulo, Dalibor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Sveučilišna nastava povijeti u Hrvatskoj. Tradicija, današnje stanje, perspektive.

Ivan Mažuranić i reforme na europskoj periferiji

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Znanstveni skup Intelektualac, kultura, reforma:Ivan Mažuranić i njegovo doba

Baltazar Bogišić u časopisima "Pravo" i "Mjesečnik Pravničkoga društva u Zagrebu"

Čepulo, Dalibor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Povijest i sadašnjost građanskih kodifikacija. Baltazar Bogišić (Rijeka +1908. - 2008.)

Pravne institucije na hrvatskom području od 1918. do suvremenog doba

Čepulo, Dalibor
Radovi u postupku objavljivanja, 2014.
Hrvatska povijest, sv. 5 ; Matica hrvatska : Zagreb

ABGB in the Croatia-Slavonian legal area

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Bratislava Legal Forum 2013

Hrvatska pravna povijest i nastava pravne povijesti na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1776. do danas

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

ABGB in Croatian-Slavonian legal area

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Bratislava legal forum 2013. International scholastic conference

Mjesni sud na hrvatsko-slavonskom području između sudske i upravne vlasti

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Experiences from periphery. Teaching of General Legal History and National Legal History at the Faculty of Law in Zagreb since 1868.

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Comparative Legal History: Definitions and Challenges ; Second Biennial Conference of the European Society for Comparative Legal History

Experiences from periphery: teaching of the General Legal History and national legal history at the Faculty of Law in Zagreb

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Second Biennial Conference for Comparative Legal History

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba

Čepulo, Dalibor
Autorske knjige, 2012.

Trial by jury in Croatia 1849 - 1918 : transfer and the context

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2012.

Osamostaljenje Paške općine

Granić, Miroslav ; Čepulo Dalibor ; Lonza, Nella ; Leljak Robert
Poglavlja u knjigama, 2011.

Modernisation in Croatia-Slavonia in 1870s between the Croatian nationalism and the Austrian and Hungarian influences: role of the ban Ivan Mazuranic

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
62nd Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Pravni položaj Sveučilišta od 1874. do danas

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Godišnjak tribine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba

Croatian Autonomy and Ministerial Impeachment from 1868 to 1918: Model and Reality

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2011.

Hrvatska pravna povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodni znanstveni skup u povodu sto godina od osnivanja Katedre za povijest hrvatskog prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dvjesto godina od proglašenja Općeg građanskog zakonika

Modernisation in Croatia in 1870s between Croatian nationalism and Austrian and Hungarian influences. The role of the ban Ivan Mazuranic.

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
62nd Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. Comparing Parliamentary Cultures. Models of Political Representation and National Identities

Bogišić i kultura sjećanja : Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića


Uredničke knjige, 2011.

Pravna baština i društveno okruženje Paškog statuta

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2011.

Statut Paške općine. Statuta Communitatis Pagi


Uredničke knjige, 2011.

Baltazar Bogišić i Pravni fakultet u Zagrebu : izazovi i suradnja

Čepulo, Dalibor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Znanstveni skup s mneđunarodnim sudjelovanjem "Bogišić i kultura sjećanja"

Baltazar Bogišić u hrvatskom i europskom pravno-kulturnom kontekstu

Čepulo, Dalibor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Znanstveni skup s mneđunarodnim sudjelovanjem "Bogišić i kultura sjećanja"

Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodni znanstveni skup: U spomen 140. obljetnici sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe

Pravni fakultet u Zagrebu od osnutka 1776. do suvremenog doba

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2010.

Centralization, modernization and nation building — administrative reforms in Croatia 1848-1918

Čepulo, Dalibor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Conferência Parlamentos : a lei, a prática e as representações. Da Idade Média à Actualidade

Razvoj pravne znanosti u Hrvatskoj 1776-1914.

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 - 1849


Uredničke knjige, 2010.

Centralisation, modernisation and nation-building in Croatia and Slavonia: reforms of the county system 1848-1918

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
60th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Baltazar Bogišić u "Mjesečniku Pravničkog društva u Zagrebu" i splitskom "Pravu" 1873. - 1908.

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodni znanstveni skup u prigodi obilježavanja stote obljetnice smrti akademika Baltazara Bogišića Povijest i sadašnjost građanskih kodifikacija

Croatian autonomy and ministerial responsibility 1868-1918: model and reality

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
59th Conference of the International Comission for the History of representative and Parliamentary Institutions

Porotno sudovanje u Hrvatskoj i Slavoniji 1849-1918: sudbina jednog transplanta

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Forschungen zur Rechtsgeschichte in Sudosteuropa

The Liberal Reforms in Croatia-Slavonia 1873-1880

Čepulo, Dalibor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Die Habsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechtstaat?

Autonomy, dependence and modern reforms in Croatia-Slavonia 1848-1918

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Josip Pliverić, Georg Jellinek i 'Državni fragmenti' – protekla iskustva i suvremeni poticaj

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Legal education in Croatia from medieval times to 1918: institutions, courses of study and transfers

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Tradicija i modernizacija: "iritinatnost" Općeg građanskog zakonika u hrvatskom pravnom sustavu

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu: studijsko gradivo

Margetić, Lujo ; Beuc, Ivan ; Čepulo, Dalibor
Ostalo, 2006.

Izgradnja modernog hrvatskog sudstva 1848-1918.

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Rise of modern constitutionalism 1776 - 1849: the Croatian constitutional documents 1848-1849

Čepulo, Dalibor ; Krešić, Mirela ; Pastović, Dunja
, 2006.

Teaching legal practice between "theory" and "skills"

Čepulo, Dalibor
Stručni radovi, 2005.
Slovenian Law Review

Continuities and discontinuities: The constitutional and political development of Bosnia and Herzegovina to 1990

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Časopis za suvremenu povijest

Liberalizam i uređenje slobode tiska i porotnog suđenja u Hrvatskom saboru 1875-1918.

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2003.

Ustrojstvo vlasti i građanska prava u reformama Hrvatskog sabora 1873-1880.

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2003.

Prava građana i moderne institucije : europska i hrvatska pravna tradicija

Čepulo, Dalibor
Autorske knjige, 2003.

The Press and Jury Trial Legislation of the Croatian Diet 1875-1907: Liberalism, Fear of Democracy and Croatian Autonomy

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2002.

Ivan Mažuranić, liberalne reforme Hrvatskog sabora 1873-1880. i srpska elita u Hrvatskoj

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2002.

Pravna odgovornost bana Hrvatskom saboru i hrvatska autonomija 1868-1918

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2002.

Zakonodavna djelatnost Hrvatskog sabora 1861.-autonomija, modernizacija i municipalne institucije

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Pravni vjesnik

Izborna reforma u Hrvatskoj 1875.- liberalizam, antidemokratizam i hrvatska autonomija

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Vladavina prava i pravna država - europska i hrvatska pravna tradicija i suvremeni izazovi

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravna tradicija i neovisnost hrvatskog sudstva: osnovne postavke

Čepulo, Dalibor
Drugi radovi u časopisima, 2001.
Odvjetnik : glasilo, časopis Hrvatske odvjetničke komore

Pravna tradicija i neovisnost hrvatskog sudstva

Čepulo, Dalibor
Stručni radovi, 2001.
Odvjetnik : glasilo, časopis Hrvatske odvjetničke komore

Kratka pisma Sir Henryja S. Mainea i Sir Fredericka Pollocka Baltazaru Bogišiću

Čepulo, Dalibor
Stručni radovi, 2001.
Dubrovački horizonti

Pisma Sir Henryja S. Mainea i Sir Fredericka Pollocka Baltazaru Bogišiću

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Dubrovnik : časopis za književnost i znanost

Pravni fakultet u Zagrebu od 1776. do 1918.

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2001.

Nacionalna pravna povijest, pravna kultura i pravni studij u Hrvatskoj (prethodna razmišljanja)

Čepulo, Dalibor
Stručni radovi, 2001.
Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu

Modernizacija prava u europskoj jezgri (Engleska, Francuska, Njemačka) i zemlje periferije 1780-1880.

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu

Izgradnja hrvatske moderne uprave i javnih službi 1874 - 1876

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Ideje o ustroju vlasti i pogledi na državnopravna pitanja Nikole Škrlca Lomničkog

Čepulo, Dalibor
Poglavlja u knjigama, 2001.

Središte i periferija: europske i hrvatske odrednice Mažuranićevih reformi ustroja vlasti i građanskih prava (1873.-1880.)

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Razvoj zapadne ustavnosti i pitanje zapadnog identiteta. (Uz knjigu Raoul C. van Caenegem. An Historical Introduction to Western Constitutional Law. Cambridge, 1995, 338 str.).

Čepulo, Dalibor
Drugi radovi u časopisima, 2000.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Sloboda tiska i porotno suđenje u banskoj Hrvatskoj 1848-1918

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Sloboda tiska i porotno suđenje u banskoj Hrvatskoj 1848-1918

Čepulo Dalibor
Drugi radovi u časopisima, 2000.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Pravo hrvatske zavičajnosti i pitanje hrvatskog i ugarskog državljanstva 1868-1918 - pravni i politički vidovi i poredbena motrišta

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravo na javno okupljanje u Hrvatskoj 1848-1918. i odrednice razvoja u europskim zakonodavstvima

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Dioba sudstva i uprave u Hrvatskoj 1874. godine - institucionalni, interesni i poredbeni vidovi.

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Hrvatska javna uprava

Odgovornost i položaj bana i članova hrvatske Zemaljske vlade 1868-1918. i ministarska odgovornost u Europi

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ustavne i političko-upravne zakonodavne reforme u Hrvatskoj u razdoblju banovanja Ivana Mažuranića (ustrojstvo vlasti i građanske slobode i prava)

Čepulo, Dalibor
Doktorske disertacije, 1999.

Povijest i pravo: Opća povijest, Povijest staleža (1780.-1812.) i pravno obrazovanje na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu (1776.-1850.)

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravo, povijest i društvo: Opća povijest prava (1868.-1874.) na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu (1850.-1874.)

Čepulo, Dalibor
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Profesionalni interesi i članstva

European Society for Comparative Legal History

International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Association for Study of Ethnicities and Nationalism

Akademija pravnih znanosti Hrvatske

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

Društvo za hrvatsku povjesnicu


Izabrani projekti

Hrvatska pravna kultura u europskom kontekstu: tradicija i modernizacija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, voditelj projekta; 2007. - 2014.

Hrvatska pravna povijest – suvremenom metodikom do kvalitetnijeg pravnog obrazovanja. Sveučilište u Zagrebu; voditelj projekta; 2012. - 2013.

Vladavina prava u modernoj europskoj i hrvatskoj pravnoj tradiciji. Ministarstvo znanosti i tehnologije; voditelj projekta, 2002.-2006.

The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849. Sveučilište u Kasselu uz potporu Deutsche Forschungsgemeinschaft (voditelj: Prof. dr. Horst Dippel); suradnik; 2003.-2010.

Modernisierung des osteuropäischen Rechts bis zum Ersten Weltkrieg. Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt (voditeljica: Prof. dr. Marie-Theres Foegen †); suradnik i član Znanstvenog odbora; 2003.-2007.

Introducing the Rule of Law in Peripheral Regions in the 19th Century. Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prag; voditelj projekta (individualni projekt); 2000.-2002.

Legal Education and Society in Croatia 1850-1933. Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prag; voditelj projekta (individualni projekt); 1994.-1996.