prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
prof. dr. sc.
Dalibor Čepulo

Dalibor Čepulo redoviti je profesor u trajnom zvanju. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi od 1990,  te predaje predmete iz područja pravne povijesti i pravne kulture na diplomskom studiju te na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim  studijima. Gostujući profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču (2018/2019). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1983. na kojem je i magistrirao na poslijediplomskom studiju iz upravno-političkih znanosti (1990.). Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu s disertacijom o modernizacijskim reformama u razdoblju uprave bana Ivana Mažuranića (1999.). Radio je kao odvjetnički vježbenik (1984.-86.), kao viši stručni suradnik u Elektroprivredi Hrvatske (1986.) i kao istraživač u Institutu za suvremenu povijest u Zagrebu (1987.-90.). Jednomjesečna stručna usavršavanja na Faculté internationale de droit comparé u Strassbourgu (1987.) i Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte u Frankfurtu (2005.). Pozvana izlaganja ili Erasmus predavanja na pravnim fakultetetima sveučilišta u Budimpešti (ELTE), Harvardskom sveučilištu (Cambridge, Mass, USA), Helsinkiju (University of Helsinki), Reykjaviku (University of Iceland), Madridu (Complutense Universidad) i Cordobi (University of Cordoba). Objavio je pet knjiga u zemlji i jednu u inozemstvu (De Gruyter) te veći broj znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Urednik za struku pravna povijest Pravnog leksikona i suradnik u drugim izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu te suradnik Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Austrijske akademije znanosti i Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (Erich Schimdt Verlag). Bio je voditelj ili suradnik više međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata. Član Savjetodavnog vijeća Anuario de Historia del Derecho Español od 2019.  U dva mandata član Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i predsjednik Odbora za društveno-humanističke znanosti (2004-2012). Prodekan u mandatu 2011.-2013.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

European Society for Comparative Legal History

International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Association for Study of Ethnicities and Nationalism

Akademija pravnih znanosti Hrvatske

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

Društvo za hrvatsku povjesnicu


Izabrani projekti

Hrvatska pravna kultura u europskom kontekstu: tradicija i modernizacija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, voditelj projekta; 2007. - 2014.

Hrvatska pravna povijest – suvremenom metodikom do kvalitetnijeg pravnog obrazovanja. Sveučilište u Zagrebu; voditelj projekta; 2012. - 2013.

Vladavina prava u modernoj europskoj i hrvatskoj pravnoj tradiciji. Ministarstvo znanosti i tehnologije; voditelj projekta, 2002.-2006.

The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849. Sveučilište u Kasselu uz potporu Deutsche Forschungsgemeinschaft (voditelj: Prof. dr. Horst Dippel); suradnik; 2003.-2010.

Modernisierung des osteuropäischen Rechts bis zum Ersten Weltkrieg. Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt (voditeljica: Prof. dr. Marie-Theres Foegen †); suradnik i član Znanstvenog odbora; 2003.-2007.

Introducing the Rule of Law in Peripheral Regions in the 19th Century. Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prag; voditelj projekta (individualni projekt); 2000.-2002.

Legal Education and Society in Croatia 1850-1933. Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prag; voditelj projekta (individualni projekt); 1994.-1996.