Danijel Javorić Barić, mag. iur.
Danijel Javorić Barić,
mag. iur.

2008-2012 Srednja škola Pregrada; opća gimnazija

2012-2017 Pravni fakultet; magistar prava

2017-2018 Odvjetnički ured Natalija Lacmanović; odvjetnički vježbenik

2018-2019 Odvjetnički ured Nevenka Mrčela; odvjetnički vježbenik

2019 - položen pravosudni ispit

2019- nadalje, PFZG, Katedra za opću povijest prava i države, asistent

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2017

Na katedri od: 2019

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba soba 31
Katedra/služba:
Opća povijest prava i države
Konzultacije:

Srijedom, 10-11:30


Povijest zaposlenja

2017-2018 Odvjetnički ured Natalija Lacmanović; odvjetnički vježbenik

2018-2019 Odvjetnički ured Nevenka Mrčela; odvjetnički vježbenik