Davor Petrić, mag. iur.
Davor Petrić,
mag. iur.

Davor Petrić je zaposlen na Katedri za europsko javno pravo od 2016. godine. Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2013. godine i europske studije (summa cum laude) na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Magistrirao je 2019. godine na University of Michigan Law School (LL.M. studij) kao ‘Hugo Grotius Fellow’. Proveo je semestar kao gostujući student na Karl-Franzens Sveučilištu u Grazu (2012.), Comenius Sveučilištu u Bratislavi (2013.) i Sveučilištu u Zürichu (2014.). Od 2017. godine izvršni je urednik časopisa Croatian Yearbook of European Law and Policy (CYELP).

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2013

Godina magistriranja: 2015

Na katedri od: 2016

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 711
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 54 A-D/II kat
Katedra/služba:
Europsko javno pravo
Konzultacije:

Uz prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Portfoliji Djelatnika

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

Zavod/služba: