prof. dr. sc. Davorin Lapaš
prof. dr. sc.
Davorin Lapaš

Rođen 1971. u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995., a na istom je fakultetu 1999. godine završio i poslijediplomski magistarski studij iz međunarodnog javnog i privatnog prava. Od 1998. radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu na Katedri za međunarodno pravo. Godine 2003. na istom fakultetu stječe stupanj doktora pravnih znanosti iz područja međunarodnog prava. Godine 2008. izabran je za izvanrednog profesora na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, a 2012. izabran za redovitog profesora na istoj katedri.
Usavršavao se na Haaškoj akademiji za međunarodno pravo 1997., na Asser institutu za privatno i javno međunarodno pravo u Haagu 1998., u Aix-en-Provenceu (1999.), Seminaru Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo (International Law Commission) u Ženevi 2000., na Institutu za međunarodno javno pravo i međunarodne odnose u Solunu 2000., te na Max-Planck institutu za međunarodno javno i poredbeno pravo u Heidelbergu 2002.
Predaje Međunarodno pravo, Diplomatsko i konzularno pravo, Razvoj međunarodnog prava te Pravo međunarodnih organizacija, a predaje i na Poslijediplomskom doktorskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu te na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Vanjska politika i diplomacija“ i doktorskom studiju „Međunarodni odnosi“ na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Također, predaje i na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Diplomacija“ te na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Sudjeluje kao istraživač u projektima Ministarstva znanosti Republike Hrvatske (matični broj istraživača 219494).
Jedan je od hrvatskih članova Suda za mirenje i arbitražu OESS-a.
Godine 2014. bio je suzastupnik Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom u sporu Republike Hrvatske i Republike Srbije o primjeni Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 624
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 24
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

utorkom, od 14 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

International Law Association (ILA) (pojedinačni član)

Hrvatsko društvo za međunarodno pravo

Akademija pravnih znanosti Hrvatske (redoviti član)