izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc.
Đorđe Gardašević

Đorđe Gardašević zaposlen je kao docent na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, magistrirao iz polja komparativnog ustavnog prava sa specijalizacijom iz ljudskih prava na Srednjeeuropskom sveučilištu (Central European University) u Budimpešti 2000. godine te doktorirao iz područja ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2010. godine. Naslov teme magistarskog rada bio je „Nezavisnost sudstva – članak 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda“, a naslov teme doktorske disertacije „Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima“. Njegova znanstvena izlaganja, između ostaloga, uključuju sudjelovanje na VII. i IX. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (International Association for Constitutional Law – IACL: Atena, 2007., Oslo, 2014.), na XXII. i XXIII. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA: Madrid, 2012., Montreal, 2014.), na znanstvenim skupovima organiziranima od strane Europskog centra za javno pravo (European Public Law Center – EPLC) te Srednjeeuropskog udruženja za političke znanosti (Central European Political Science AssociationCEPSA), na konferencijama Inter-univerzitetskog centra u Dubrovniku, kao i na nekoliko znanstvenih skupova u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom.

Član je Hrvatske udruge za ustavno pravo, Međunarodnog udruženja za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA) i Američkog udruženja za političke znanosti (American Political Science Association – APSA).

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1998

Godina magistriranja: 2000

Godina doktoriranja: 2010

Na katedri od: 2005

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890-228
Adresa:
Gundulićeva 10, soba 20
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

Srijeda, u 15.30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni interesi:

Ustavno pravo

Poredbeno ustavno pravo

Temeljna prava i slobode

Ljudska prava i slobode

Konstitucionalizam

Izvanredna stanja

 

Članstvo:

Hrvatska udruga za ustavno pravo (HUUP)

Međunarodno udruženje za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA)

Američko udruženje za političke znanosti (American Political Science Association – APSA)


Izabrani projekti

"Novi hrvatski pravni sustav" - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

"Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija RH u razvojnoj perspektivi" - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu