Zagrebačka pravna revija

Zagrebačka pravna revije – Elektronički časopis poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Revija) elektronička je publikacija Pravnog fakulteta u Zagrebu ustanovljena odlukom Vijeća Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u rujnu 2011. godine. Časopis je osnovan radi širenja i intenziviranja znanstvene, obrazovne i stručne djelatnosti u pravnom području te osuvremenjivanja izdavačke djelatnosti. Posebna zadaća časopisa, koja je istaknuta i u njegovu podnaslovu – Elektronički časopis poslijediplomskih studija jest unapređenje doktorskih i specijalističkih studija omogućivanjem njihovim polaznicima da objave znanstvene radove potrebne za pravodobno napredovanje u studiju i njegov uspješan završetak. No, kao što pokazuju sadržaji objavljenih brojeva časopisa, osim za studente poslijediplomskih studija, u časopisu objavljuju i drugi znanstvenici, nastavnici, praktičari i stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva. Pokretanjem časopisa u kojem se cjelokupni postupak prijave, uredničke i tehničke obrade i objave časopisa odvija se elektroničkim putem, korištenjem mrežnih stranica Revije, Pravni fakultet u Zagrebu prilagodio se modernim trendovima u objavljivanju znanstvenih publikacija. Revija koristi Open Journal System, otvoreni softver namijenjen uređivanju i izdavanju časopisa. Revija objavljuje radove iz područja prava i srodnih disciplina.
Radovi koji se objavljuju u Reviji svrstavaju se u jednu od četiriju rubrika: članci, privremeni rezultati znanstvenih istraživanja u tijeku, komentari sudske i zakonodavne prakse te prikazi. Radovi koji se objavljuju u Reviji kategoriziraju se kao: izvorni znanstveni radovi, pregledni znanstveni radovi, prethodna znanstvena priopćenja, stručni radovi te prikazi. Revija objavljuje radove na hrvatskom i engleskom jeziku.
Zagrebačka pravna revija dostupna je na mrežnim stranicama revije http://revija.pravo.unizg.hr kao i na Internet stranicama na portalu hrčak (http://) gdje su članci dostupni u punom obliku.